Izveštaj sa 80. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 29.07.2015. godine sazvao 80. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok,zamenik predsednika opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Gavro Govorčin i Katarina Melegova Melihova.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Boško Bogunović i Jan Jovankovič, Dušan Govorčin – v.d.načelnik Opštinske uprave kao i Tarnoci Vladislav – opštinski pravobranilac.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom javnom oglasu za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u periodu od 01.01. – 30.06.2015 godine
3. Razmatranje i odlučivanje povodom Vansudskog poravnanja koje je podneo opštinski pravobranilac Opštine Bački Petrovac
4. Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
5. Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
6. Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
7. Pitanja i predlozi

Članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Izveštaja o sprovedenom javnom oglasu za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac i jednoglasno doneli odluku da se na mesto načelnika Opštinske uprave postavi kandidat Dušan Govorčin, dipl.pravnik iz Kulpina na period od pet godina. Zatim je jednoglasno usvojen Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u periodu od 01.01. – 30.06.2015 godine i prosleđen Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Nakon toga je prihvaćeno Vansudsko poravnanje između Petraš Julije, Červenji Ane, Paulini Božane, Paulini Ane, Gržan Josipa, Kičinja Nenada, Anić ane, Govorčin Svetozara, Vukić Desanke, Dorić Ilinke i Drača Čamanga, svi iz Kulpina koje zastupa Vukadinović Nenad adv.iz Novog Sada sa jedne strane i Opštine Bački Petrovac koga zastupa Opštinski pravobranilac sa druge strane, radi isplate. Jednoglasno su doneta i Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za Vansudsko poravnanje, isplata i vraćanje uplaćenog samodoprinosa bez osnova i za naknadu nematerijalne štete nastale od ujeda pasa lutalica.
Predsednik opštine Pavel Marčok je 80. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 29.juna 2015. godine u 11,00h.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика