Izveštaj sa 81. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 21.03.2019. godine održana je 81. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Svoje odsustvo je opravdao Milan Anušjak.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen

D N E V N I  R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 80. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 14.03.2019. godine;

1. Razmatranje Izveštaja o radu Predsednika Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje predloga i donošenje Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
3. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. Razmatranje Zahteva Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za privremeno finansiranje jednog radnika, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
9. Razmatranje Izveštaja o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom podrškom detetu/učeniku i predloženim i pruženim podrškama za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
11. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade (radna zona Bački Petrovac);
12. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade (radna zona Maglić);
13. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade (OŠ „Jan Čajak“);
14. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;
15. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti u saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
16. Razmatranje predloga i donošenje Odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac nakon sprovedenog drugog kruga javnog nadmetanja;
17. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojen Zapisnik sa 80. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 14.03.2019. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Predsednika Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2018. godinu i Plan rada i Finansijski plan za 2019. godinu Mesne zajednice Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da se Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac upoznalo sa problemom funkcionisanja rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac usled odlaska pravnika u penziju, te da će se Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac povodom Zahtev Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za privremeno finansiranje jednog radnika izjasniti nakon što centar dobije zvaničan odgovor Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, povodom ranije podnetog zahteva za prijem i finansiranje novog radnika.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju i predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom podrškom detetu/učeniku i predloženim i pruženim podrškama za 2018. godinu.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade (radna zona Bački Petrovac) i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade (radna zona Maglić) i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade (OŠ „Jan Čajak“) i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti u saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu br. 22-1-1/2019-04 od 08.03.2019. godine.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su donete Odluke o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac nakon sprovedenog drugog kruga javnog nadmetanja.
Povodom 17. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi prisustvovanja članova Opštinskog veća na sednicama Skupštine opštine, kao i u vezi dopisa Saveta za mlade Opštine Bački Petrovac.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,50 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика