Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok zamenik predsednika Opštine Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Branislav Kevenski, Katarina Melegova Melihova, Gavra Govorčin i Pavel Žilaji.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

1. Razmatranje Presude Upravnog suda – Odeljenje u Novom Sadu – III – 11 U 10838/15 (2013) od 14.10.2015 godine i utvrđivanje novog predloga Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o.Bački Petrovac u skladu sa navedenom Presudom,
2. Razmatranje i donošenje odluke povodom molbe za dodelu sresdstava za prošumljavanje podnešene od strane LD „Fazan“ iz Kulpina, LD „Gložan“ iz Gložana i LD“Fazan“ iz Maglića,
3. Razmatranje i odlučivanje povodom pisma o namerama koji je podneo Cakić Dragan iz Maglića,
4.Razmatranje i donošenje odluke povodom molbe koju je podnelo Udruženje „Čiriklji“ iz Bačkog Petrovca,
5.Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve:
a) za isplatu troškova zakupa kuće koja se nalazi na uglu ulica Narodne Revolucije i Maksima Gorkog u Bačkom Petrovcu, a na osnovu Ugovora o zakupu nepokretnosti zaključenog između Opštine Bački Petrovac i Slovačke evangelističke a.v. crkvene opštine u Bačkom Petrovcu,
b) za isplatu troškova demontaže starih i montaže novih neonskih lampi na objektu predškolske ustanove u Magliću,
c) za dotacije nevladinim organizacijama, za izvedene radove na sanaciji krova na zgradi Lovačkog društva „Fazan“ u Magliću,
d) za nabavku građevinskog materijala za pomoć izbeglim i raseljenim licima na teritoriji opštine Bački Petrovac,
e) za isplatu troškova Ugovora o delu, usluga reklame i propagande, naknade članovima opštinskog veća i poklona,
f) zaizvedene radove na rekonstrukciji puteva po okončanoj situaciji broj 334 od dana 07.10.2015. godine „Put Invest“ doo Novi sad i na osnovu Aneksa Ugovora Uprave za kapitalna ulaganja o finansiranju navedenih investicija,
g) za isplatu troškova reprezentacije,
i) za troškove stručnog nadzora pri izvođenju radova na uređenju turističkog kompleksa Lovačkog doma u Bačkom Petrovcu, a po osnovu Ugovora broj 23/2015 zaključenog između Opštine Bački Petrovac i „Stavba-project“ doo Bački Petrovac.
6.Razmatranje Zaključka Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
7. Razmatranje i usvajanje početnog likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“

Nakon razmatranja Presude Upravnog suda – Odeljenje u Novom Sadu – III – 11 U 10838/15 (2013) od 14.10.2015 godine članovi opštinskog veća su jednoglasno utvrdili novi predlog Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac, te prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Nakon toga su odlučivali povodom molbe Lovačkog društva “Fazan” iz Kulpina, Lovačkog društva “Gložan” iz Gložana i Lovačkog društva “Fazan” iz Maglića i odobrili im sredstva za pošumljavanje, odnosno kupovinu 300 sadnica po udruženju. Zahtev Cakić Dragana iz Maglića nije usvojen iz razloga što ne postoje formalno pravni i urbanistički uslovi. Takođe je jednoglasno donet zaključak da se trenutno ne može udovoljiti zahtevu Udruženja “Čiriklji” za rešavanje nužnog smeštaja Subotin Zibe ali se planira izrada projekta rešavanja stambenih potreba socijalno ugroženih na teritoriji Opštine Bački Petrovac. Zatim su članovi veća doneli Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, prihvatili Zaključak Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i usvojili početni likvidacioni izveštaj Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“.

Predsednik opštine Pavel Marčok je 87. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 19.novembra 2015. godine u 10,00h.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac