Izveštaj sa 89. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 21.12.2015. godine sazvao 89. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Katarina Melegova Melihova, Gavra Govorčin  i Pavel Žilaji.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:                              

1. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stanju izgrađenosti kanalizacije u MZ Bački Petrovac i MZ Kulpin,
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Programa poslovanja JKP “Komunalac“ Maglić za 2016 godinu,
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava,
5. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o uređenju javnih površina Opštine Bački Petrovac,
7. Razmatranje i donošenje Rešenja o drugim izmenama Rešenja o imenovanju članova radne grupe za izradu strategije razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac za period od 2015 – 2020 godine,
8. Razmatranje i usvajanje Programa razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac za period 2016 – 2018 godine,
9. Razmatranje i donošenje Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2016 godinu,
10. Razmatranje i donošenje Rešenja o osnivanju Komisije za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
11. Razmatranje i donošenje Rešenja o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
12. Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2014.godini,
13. Razmatranje i donošenje Rešenja o promeni aproprijacije,
14. Razmatranje i odlučivanje povodom Programsko – konkursnog finansiranja mesnih zajednica u Opštini Bački Petrovac,
15. Razmatranje i usvajanje Programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2016 godinu,
16. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije i utvrđivanje predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije i predloga Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka,
17.Razmatranje i donošenje Rešenja o oslobađanju od plaćanja lokalne komunalne takse za 2015 godinu i 2016 godinu,
18. Razmatranje i donošenje Rešenja o obrazovanju i imenovanju radne grupe za pripremu akta kojim se utvrđuje maksimalan broj zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Bački Petrovac.

Nakon razmatranja i utvrđivanja predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016 godinu članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Izveštaj o stanju i izgrađenosti kanalizacije u MZ Bački Petrovac i MZ Kulpin, utvrdili predlog Odluke o usvajanju Programa poslovanja JKP “Komunalac” Maglić za 2016 godinu, utvrdili predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava, zatim utvrdili predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama i utvrdili predlog Odluke o uređenju javnih površina Opštine Bački Petrovac, te prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Nakon toga su doneli Rešenje o drugim izmenama Rešenja o imenovanju članova radne grupe za izradu strategije razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac za period od 2015 – 2020 godine i prihvatili Program  razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac za period 2016 – 2018 godine nakon čega su isti prosledili skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Jednoglasno je donet  i Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2016 godinu, Rešenje o osnivanju Komisije za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac i Rešenje o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac. Zatim je jednoglasno usvojena Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2014.godini i prosleđena skupštini opštine na razmatranje. Članovi opštinskog veća su prihvatili projekat Programsko finansiranje mesnih zajednica u Opštini Bački Petrovac sa ciljem da se izrade dokumenta koja omogućavaju uvođenje – planiranje programsko- konkursnog finansiranja mesnih zajednica u Opštini Bački Petrovac. Nakon toga je usvojen Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2016 godinu, Izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ i utvrđen predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije i predlog Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“, te prosleđeni skupštini Opštine na razmatranje i donošenje.

Zatim su članovi veća  doneli Rešenje o oslobađanju od plaćanja lokalne komunalne takse za 2015 I 2016 godinu i Rešenje o obrazovanju i imenovanju radne grupe za pripremu akata kojim se utvrđuje maksimalan broj zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac.

 Predsednik opštine Pavel Marčok je 89. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 21.decembra  2015. godine u 13,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика