Izveštaj sa 90. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 28.12.2015. godine sazvao 90. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Katarina Melegova Melihova, Gavra Govorčin  i Pavel Žilaji.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:                         

1. Razmatranje donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve
2. Razmatranje donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve
3. Razmatranje i odlučivanje povodom žalbe koju je podnela Savić Smilja iz Maglića na rešenje Komisije za pružanje pomoći izbeglicama,
4. Razmatranje i odlučivanje povodom žalbe koju je podnela Šarac Bosiljka iz Maglića na rešenje Komisije za pružanje pomoći izbeglicama,
5. Razmatranje obaveštenja o tablama za označavanje naziva ulica,
6. Razmatranje dopune Izveštaja o merenju buke u Magliću u ulici 29.novembra,
7. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe koju je podnela Ušjak Ana iz Bačkog Petrovca,
8. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe koju je podnela Srpska pravoslavna crkvena opština Kulpin,
9. Razmatranje Ugovora o poslovnoj saradnji sa „SMK Scena“ za Novogodišnji program,
10. Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve
11. Razmatranje i donošenje Rešenja o prvim izmenama Rešenja o sufinansiranju programa koje tokom 2015 godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode sportske
organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,
12. Razmatranje Izveštaja o kvalitetu vode za piće za sva četiri naseljena mesta Opštine Bački Petrovac,
13. Pitanja i predlozi.

Nakon što su doneta Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve za isplatu naknade članovima komisija i naknadu za socijalnu zaštitu iz budžeta za isplatu prevoza, ishrane i smeštaj osnovaca po posebnom rešenju, jednoglasno je odbijena  i žalba Savić Smilje iz Maglića kao neosnovana i potvrđeno je prvostepeno rešenje Komisije za pružanje pomoći izbeglicama broj.56-9-9/2015-03-1 od 06.10.2015 godine kao pravilno i na zakonu zasnovano. Odbijena je žalba i Šarac Bosiljke iz Maglića kao neosnovana te je potvrđeno prvostepeno rešenje br.56-9-7/2015-03-1 od 6.10.2015 godine kao pravilno i na zakonu zasnovano.  Nakon toga su članovi opštinskog veća obavešteni od strane JP “Direkcije za izgradnju Bački Petrovac”Bački Petrovac o realizaciji postavljanja tabla naziva ulica u Opštini Bački Petrovac. Usvojen je Izveštaj o merenju buke u Magliću u ulici 29.novembra.   Molba Ušjak Ane iz Bačkog Petrovca je delimično odobrena a odobrena su i sredstva za priključenje objekta na distributivni sistem električne energije na objektu kapele na pravoslavnom groblju u Kulpinu. Članovi veća su se usaglasili da se potpiše Ugovor o poslovnoj saradnji sa „SMK Scena“ da za Novogodišnji program u Bačkom Petrovcu nastupa grupa Garavi Sokak.

Jednoglasno je doneto i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za realizaciju manifestacije “Tancuj tancuj”.  Takođe je je doneto Rešenje o prvim izmenama Rešenja o sufinansiranju programa koje tokom 2015 godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu. Zatim su članovi veća  usvojili Izveštaj o kvalitetu vode za piće za sva četiri naseljena mesta Opštine Bački Petrovac.

      Predsednik opštine Pavel Marčok je 90. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 28.decembra 2015. godine u 11,30h.

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

 

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика