Izveštaj sa 91. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 29.01.2016. godine sazvao 91. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Branislav Kevenski, Gavra Govorčin  i Pavel Žilaji.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:  

1. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za davanje smernica za postupanje povodom predloga za mirno rešavanje sporova u predmetima zahteva za povraćaj mesnog samodoprinosa koju je podnelo Opštinsko pravobranilaštvo,

2. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za omogućavanje privremenog i ograničenog korišćenja parcele broj 2016/887 k.o. Bački Petrovac Sportskog udruženja „Lesik“ Bački Petrovac,

3.Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za kupovinu stana u Kulpinu u ulici Maršala Tita 105 podnetog od strane Valentik Pavela iz Kulpina ,

4. Razmatranje i odlučivanje povodom žalbe koju su podneli Radišić Milenko iz Maglića i Radišić Miroslav iz Bačkog Petrovca na Rešenje komunalnog inspektora,

5. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu,

6.Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju naziva parkova ispred biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu i kioska Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac u centru Bačkog Petrovca,

7. Razmatranje i utvrđivanje Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac,

8.Razmatranje i utvrđivanje predloga Akcionog plana zapošljavanja Opštine Bački Petrovac za 2016 godinu,

9.Razmatranje i donošenje Rešenja o osnivanju budžetskog Fonda za mlade talente,

10.Razmatranje Zahteva koji je podneo Radislav Đurić iz Bačkog Petrovca,

11.Razmatranje i odlučivanje povodom socijalne anamneze Centra za socijalni rad u vezi molbe Čanji Katarine,

12. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe koju je podnela Jašo Jana iz Gložana.

Nakon što su od članova opštinskog veća date smernice Opštinskom pravobranilaštvu za postupanje povodom predloga za mirno rešavanje sporova u predmetima zahteva za povraćaj mesnog samodoprinosa, jednoglasno je odobreno zaključivanje Ugovora o posluzi za korišćenje parcele broj 2016/887 k.o. Bački Petrovac Sportskom udruženju „Lesik“ Bački Petrovac. Takođe su članovi Opštinskog veća dali saglasnost na zahtev koji je podneo Valenćik Pavel iz Kulpina.  Nakon toga su doneta Rešenja kojima se odbija žalba Radišić Miroslava iz Bačkog Petrovca i Radišić Milenka iz Maglića kao neosnovane i potvrđeno je prvostepeno rešenje komunalnog inspektora Opštine Bački Petrovac kao pravilno i na zakonu zasnovano.  Jednoglasno su utvrđeni predlozi Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu, Odluke o utvrđivanju naziva parkova ispred biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu i kioska Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac u centru Bačkog Petrovca i Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac, te su isti upućeni Skupštini Opštine na razmatranje i donošenje. Zatim je donet Akcioni plan zapošljavanja Opštine Bački Petrovac i Rešenje o osnivanju budžetskog Fonda za mlade talente. Takođe je donet zaključak da se uredi prilaz železničkoj stanici u Bačkom Petrovcu i odlučeno po molbi Katarine Čanji iz Bačkog Petrovca koja se odbija, jer ista ne spade u kategoriju socijalno - materijalno ugroženih lica. Zatim su članovi veća  odobrili molbu koju je podnela Jašo Jana iz Gložana za saniranje posledica požara u poslovnim prostorijama “Krinolina” u Gložanu.

 Predsednik opštine Pavel Marčok je 91. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 29.januara 2016. godine u 12,00h.

 

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика