Izveštaj sa 91. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 15.03.2023. godine održana je 91. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh,Dragan Krčmar, Mihal Hatalјa, Gavra Govorčin i Ondrej Bovđiš.

Opravdano odsutni: Srđan Stojanović i i Bojana Ilišević
Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac odelјenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Duško Lukač i rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedniče poslove Predrag Bojanić, opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci, pomoćnik predsednice opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći:
 

D n e v n i r e d

 

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2023. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. a) Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih slovaka za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje strateškog razvojnog Plana Muzeja vojvođanskih slovaka za period 2023-2028. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
c) Razmatranje Izveštaja o radunadzornog odbora Muzeja vojvođanskih slovaka za 2022. godinu te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o radu nadzornog odbora i Finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ za 2023. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
c) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Izveštaja o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. Razmatranje Izveštaja o radu Predsednika Opštine Bački Petrovac za period 01.01. – 31.12.2022. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o obrazovanju civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Bački Petrovac.
10. Razmatranje nacrta Odluke o dopunama Odluke o uređenju javnih površina opštine, te donošenje zaklјučka povodom istog.
11. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja kojim se obrazuje Komisija za sprovođenje postupka propisanog Uredbom o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu i Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u delu koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave.
12. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju radnog tela za podršku podsticajnom roditelјstvu i razvoju dece.
13. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju komisije za Realizaciju mera Energetske sanacije.
14. Razmatranje Izveštaja Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac o realizaciji programa za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
15. Razmatranje nacrta te utvrđivanje Odluke o opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.
16. Pitanja i predlozi;

Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Zaklјučak kojim se P r i h v a t a A) Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bački Petrovac za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje B) Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donet Zaklјučak kojim se A)P r i h v a t a s e Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje B) P r i h v a t a s e strateški razvojni plan za period 2023-2028 Muzeja vojvođanskih Slovaka i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.C) P r i h v a t a s e Izveštaj o radu Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Zaklјučak kojim se A) P r i h v a t a s e Izveštaj o radu i Finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. B) P r i h v a t a s e plan i program rada i finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ za 2023 godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.C) P r i h v a t a s e Izveštaj o radu Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda je donet Zaklјučak kojim s e: P r i h v a t a s e Izveštaj o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Zaklјučak kojim se U s v a j a Izveštaj o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2022. godinu.
Povodom 6.tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac donelo je Zaklјučak kojim se U s v a j a s e Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu.
Povodom 7. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Zaklјučak kojim se P r i h v a t a Izveštaj o radu Predsednika opštine za za period 01.01. – 31.12.2022. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 8. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Zaklјučak kojim se P r i h v a t a Izveštaj o radu Opštinskog veća za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 9. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je nakon rasprave jednoglasno donelo Odluku o obrazovanju civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Bački Petrovac.
Povodom 10. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštie Bački Petrovac je Zaklјučak kojim se U t v r đ u j e predlog Odluke o dopunama odluke o uređenju javnih površina opštine i prosleđuje se Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je Rešenje kojim se obrazuje Komisija za sprovođenje postupka propisanog Uredbom o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. Godinu.
Povodom 12. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju radnog tela za podršku podsticajnom roditelјstvu i razvoju dece.
Povodom 13. Tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju radnog tela za podršku podsticajnom roditelјstvu i razvoju dece.
Povodom 14. Tačke dnevnog reda opštinsko veće je donelo Zaklјučak kojim se U s v a j a Izveštaj Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu
Povodom 15. Tačke dnevnog reda se U t v r đ u j e predlog Odluke o opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac i prosleđuje se Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 16. Tačke dnevnog reda niko se nije javio za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,50 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика