Izveštaj sa 95. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

 

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 02.03.2016. godine sazvao 95. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Katarina Melegova Melihova, Vladimir Sikora, Samuel Valo, Branislav Kevenski, Gavra Govorčin i Pavel Žilaji.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

1. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o unutršnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
2.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2015.godinu, Finansijskog izveštaja 01.01. – 31.12.2015. godine i Plana rada za 2016 godinu i predloga Finansijskog plana za 2016. Godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
3.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2015. Godinu, Finansijskog plana za 2015.godinu i Programa rada za 2016. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac ,
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2015.godinu JKP „Komunalac“ Maglić,
5. Razmatranje i donošenje tekuće budžetske rezerve:
a) Izgradnja bunara B-6 za potrebe sistema vodovoda u Bačkom Petrovcu
b) Tekuće popravke i održavanje
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2015.godinu, Izveštaja o radu za 2015.godinu, Finansijskog plana za 2016.godinui i Plan i program rada za 2016 godinu Muzeja vojvođanskih Slovaka,
7.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2015.godinu, Finansijskog izveštaja za 2015.godinu, Programa rada za 2016.godinu i Finansijskog plana za 2016.godinu Slovačkog vojvođanskog pozorišta,
8.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu,
9. Razmatranje i donošenje Pravilnika o odobravanju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac,
10.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu ,
11.Razmatranje i donošenje Pravilnika o radu Komisije za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

Nakon što je od strane članova opštinskog veća data saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, jednoglasno su usvojeni Izveštaj o radu za 2015.godinu, Finansijski izveštaja 01.01. – 31.12.2015. godine i Plan rada za 2016. godinu i predlog Finansijskog plana za 2016. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, dalje Izveštaj o radu za 2015. godinu, Finansijski izveštaj za 2015.godinu i Program rada za 2016. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2015.godinu JKP „Komunalac“ Maglić, Finansijski izveštaj za 2015.godinu, Izveštaj o radu za 2015.godinu, Finansijski plan za 2016.godinui i Plan i program rada za 2016. godinu Muzeja vojvođanskih Slovaka, Izveštaj o radu za 2015.godinu, Finansijski izveštaj za 2015.godinu, Program rada za 2016.godinu i Finansijski plan za 2016.godinu Slovačkog vojvođanskog pozorišta kao i Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu te su isti upućeni Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje. Nakon toga su doneta Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi. Zatim je jednoglasno donet Pravilnik o odobravanju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac kao i Pravilnik o radu Komisije za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac. Zatim su članovi veća jednoglasno usvojili Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu.

Predsednik opštine Pavel Marčok je 95. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 02.marta 2016. godine u 13,30h.

 

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика