Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 17.03.2016. godine sazvao 96. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Samuel Valo, Branislav Kevenski, Katarina Melegova Melihova,Gavra Govorčin i Pavel Žilaji.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2015.godine, Programa rada opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu i Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2016.godini,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2015.godinu i finansijskog izveštaja za 2015.godinu, Odluke o završnom računu za 2015.godinu, Plana rada za 2016.godinu i Finansijskog plana za 2016 godinu Mesne zajednice Bački Petrovac,
3. Razmatranje i donošenje Akcionog plana za razvoj informisanja građana opštine Bački Petrovac za 2016.godinu,
4. Razmatranje i donošenje Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou Opštine Bački Petzrovac ,
5. Razmatranje i odlučivanje povodom Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2016.godini,
6. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Mesnoj zajednici Bački Petrovac,
7. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
8. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u pozorištu Slovačko vojvođansko pozotište u Bačkom Petrovcu,
9. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Mesnoj zajednici Maglić,
10. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“,
11. Razmatranje i donošenje Rešenja po žalbi Čapelja Samuela na prvostepeno rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac,
12 Razmatranje i donošenje Programa korišćenja sredstava buddžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016.godinu,
13. Razmatranje Ugovora o pružanju zoohigjeničarskih usluga ,
14. Razmatranje i donošenje Rešenja o ukidanju Zaključka Inspektora za zaštitu životne sredine,
15. Razmatranje i donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi


Nakon što su usvojeni zapisnici, jednoglasno je usvojen i Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu, Program rada opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu i Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2016.godini kao i Izveštaj o radu za 2015.godinu i finansijski izveštaj za 2015.godinu, Odluka o završnom računu za 2015.godinu, Plan rada za 2016.godinu i Finansijski plan za 2016 godinu Mesne zajednice Bački Petrovac, te su isti upućeni Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje. Zatim je donet Akcioni plan za razvoj informisanja građana opštine Bački Petrovac za 2016.godinu kao i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou Opštine Bački Petrovac. Takođe je odobreno raspisivanje Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2016.godini. Zatim su članovi veća dali saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Mesnoj zajednici Bački Petrovac, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću za komunalne i stambene poslove “Komunalac” Maglić, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u pozorištu Slovačko vojvođansko pozorište Bački Petrovac, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Mesnoj zajednici Maglić i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću “Direkcija za izgradnju Bački Petrovac”. Nakon toga je jednoglasno doneto Rešenje kojim se poništava prvostepeno Rešenje Inspektora za zaštiti životne sredine i vraća na ponovni postupak u predmetu Čapelja Samuela iz Bačkog Petrovca kao Rešenje kojim se ukida Zaključak Inspektora za zaštiti životne sredine i vraća na ponovni postupak u predmetu Mrđen Nade iz Maglića. Zatim su jednoglasno doneta Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi za parterno uređenje Lovačkog doma “Lesik” u Bačkom Petrovcu i ostale komunalne usluge.

Predsednik opštine Pavel Marčok je 96. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 17.marta 2016. godine u 12,00h.

 

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac