Izveštaj sa 97. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 30.05.2023. godine održana je 97. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Mihal Hatalja, Bojana Ilišević, Ondrej Bovđiš i Gavra Govorčin.  

Opravdano odsutan: Srđan Stojanović.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavljević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: rukovodilac odeljenja za privredu, urbanizam komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odeljenja za opštu upravu, društvene službe opšte i  zajedniče poslove Predrag Bojanić i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je  usvojen sledeći:

 

D n e v n i   r e d

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 95. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 10.05.2023. godine i zapisnika sa 96. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 24.05.2023. godine,.

1. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac;

2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o postavljanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;

3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o postavljanju zamenika načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;

4. Pitanja i predlozi.

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac.

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Rešenje o postavljanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.  

Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno  donelo Rešenje o postavljanju zamenika načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;

Povodom 4. tačke dnevnog reda niko od prisutnih se nije javljao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 10,15 časova.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика