Izveštaj sa 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 15.04.2016. godine sazvao 98. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Samuel Valo, Branislav Kevenski, Katarina Melegova Melihova, Gavra Govorčin, Vladimir Sikora i Pavel Žilaji.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 96. i 97.sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
2. Razmatranje i donošenje odluke o Zahtevu za razrešenje od funkcije načelnika Opštinske uprave,
3. Razmatranje Zaključka Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta,
4. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Mesnoj zajednici Gložan,
5. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Biblioteci „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2015 godinu, Izveštaju o ostvarenom finansijskom poslovanju za period od 01.01. do 31.12. 2015 godine i Plana i programa rada za 2016 godinu Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,
7. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za davanje saglasnosti za davanje u zakup nepokretne stvari OŠ „Jozef Marčok Dragutin“,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmeni Programa poslovanja preduzeća za 2016 godinu JKP „Progres“,
9. Razmatranje i donošenje Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa u oblasti kulture i umetnosti koje tokom 2016 godine u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja sa teritorije opštine Bački Petrovac,
10. Razmatranje i donošenje Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa humanitarnog, kulturno prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac koje tokom 2016 godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode nevladine organizacije sa teritorije opštine Bački Petrovac,
11. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe koju je podneo Mihal Mala iz Kulpina,
12. Razmatranje i donošenje Rešenja o promeni aproprijacije i Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi,
13. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva koji je podneo Vlastislav Triaška iz Bačkog Petrovca
14. Razmatranje i odlučivanje povodom žalbe na prvostepeno rešenje Centra za socijalni rad koju je podneo Viktor Aladić,


Nakon što su usvojeni zapisnici sa 96. i 97.sednice Opštinskog veća , data je saglasnost na Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac. Zatim je usvojen zahtev za razrešenje od funkcije načelnika Opštinske uprave Govorčin Dušana, nakon čega je na predlog članova veća isti rešenjem postavljen na mesto v.d.načelnika Opštinske uprave . Takođe je prihvaćen Zaključak Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta. Zatim su članovi veća dali saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Mesnoj zajednici Gložan i Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Biblioteci “Štefan Homola” Bački Petrovac.Usvojen je i Izveštaj o radu za 2015 godinu, Izveštaj o ostvarenom finansijskom poslovanju za period od 01.01. do 31.12. 2015 godine i Plan i program rada za 2016 godinu Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, te su isti prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Članovi veća su prihvatili Odluku o davanju nepokretnosti u javnoj svojini u zakup Osnovne škole “Jozef Marčok Dragutin” iz Gložana .Nakon toga je jednoglasno usvojena Odluka o izmeni poslovanja preduzeća za 2016.godinu JKP “Progres”Bački Petrovac, i prosleđena Skupštini Opštine Bački Petrovac na dalje usvajanje. Nakon toga su jednoglasno doneta Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa humanitarnog, kulturno prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac koje tokom 2016 godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode nevladine organizacije sa teritorije opštine Bački Petrovac, Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa u oblasti kulture i umetnosti koje tokom 2016 godine u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja sa teritorije opštine Bački Petrovac kao Rešenja o promeni aproprijacije i tekuće budžetske rezerve. Zatim je odobren zahtev za korišćenje stana u zgradi S – 4 u ulici Kubanjovoj broj bb u Bačkom Petrovcu Triaška Vlastislavu iz Bačkog Petrovca na period od godinu dana. Jednoglasno je doneto Rešenje kojim se odbija žalba Aladić Viktora i potvrđuje prvostepeno rešenje Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac u predmetu jednokratna novčana pomoć.

Predsednik opštine Pavel Marčok je 98. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 15.aprila 2016. godine u 12,00h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика