Izveštaj sa LXX sednice Opštinskog veća

Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 8. marta 2011. godine sazvao LXX sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 10. mart u 18,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Ondrej Stupavski, Rastislav Đenđur, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo i Tihomir Ćetković. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Ondrej Benka, direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac, Miroslav Častven direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Tanja Dudaš, šef računovodstva JKP „Progres“ Bački Petrovac i Viera Dorčova Babiakova, novinar Radija Bački Petrovac.

 Na početku sednice utvrđen je sledeći
D N E V N I  R E D:
- Usvajanje skraćenih izvoda iz zapisnika sa LXVIII i LXIX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje Programa poslovanja i Finansijskog plana za 2011. godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje Informacije o prihodima i rashodima Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac u 2010. godini,
3. Razmatranje Programa radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2011. godini u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje Programa prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu,
5. Razmatranje Programa održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2011. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Programa izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu,
7. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac,
8. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac,
9. Razmatranje zahteva za zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta d.o.o. „Foreco“ Bački Petrovac,
10. Pitanja i predlozi.

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je nakon sveobuhvatne rasprave u kojoj su razmatrani i dugoročni strateški planovi JKP „Progres“ Bački Petrovac, usvojilo Program poslovanja i Finansijski plan za 2011. godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac. Predmetni akti su prosleđeni Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Zatim je otpočeta rasprava o tačkama dnevnog reda koji su se odnosili na Direkciju za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. Zajednička ocena svih učesnika u diskusiji je bila da je veoma pozitivno to što je Opština Bački Petrovac za Direkciju u 2011. skoro predvidela značajno veća sredstva nego u prethodnoj 2010. godini i to gotovo 50 miliona dinara. Direktor Direkcije Miroslav Častven je naveo da će najveći deo tih sredstava biti uložen u unapređenje infrastrukture Opštine Bački Petrovac a posebno infrastrukture radne zone u Bačkom Petrovcu. Shodno tome Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno prihvatilo Informaciju o prihodima i rashodima Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac u 2010. godini, Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2011. godini u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac, Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu, Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2011. godinu i Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu.
Nakon toga Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je razmatralo predloge za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede kako bi ovaj Fond počeo da funkcioniše. Podneti predlozi su usvojeni većinom glasova prisutnih članova Opštinskog veća, te se za članove Upravnog odbora Fonda predloženi:

1. VLADIMIR TURAN iz Bačkog Petrovca, za predsednika,
2. JAN JOVANKOVIČ iz Bačkog Petrovca, za člana,
3. PAVEL KRIŽAN iz Bačkog Petrovca, za člana,
4. MARKO JAN iz Gložana, za člana,
5. ANA MEDOVARSKA iz Kulpina, za člana.

 Za članove Nadzornog odbora Fonda su predloženi:

1. SVETOZAR BALJ iz Maglića, za predsednika,
2. PAVEL TOPOLJSKI iz Bačkog Petrovca, za člana,
3. MIROSLAVA LOMIANSKI iz Bačkog Petrovca, za člana.

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je takođe razmatralo zahtev za zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta d.o.o. „Foreco“ Bački Petrovac. Predmetni zahtev je ocenjen kao odličan i dobro obrazložen predlog, potkrepljen činjenicama i jasnim analizama, zbog čega je Opštinsko veće dalo svesrdnu podršku realizaciji ove investicije. Investicija d.o.o. „Foreco“ Bački Petrovac odnosi se na upravljanje organskim otpadom a što je veoma značajno za Opštinu Bački Petrovac, jer čak 40% – 45% ukupnog otpada na teritoriji Opštine Bački Petrovac čini ova vrsta otpada.

Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXX sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 10. marta 2011. godine u 19,24 časova. 

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика