Izveštaj sa LXXXVII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je za 25. oktobar 2011. godine sazvao LXXXVII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Ondrej Stupavski, Samuel Valo, Rastislav Đenđur i Karol Boldocki.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Katarina Gažova novinar nedeljnika „Hlas ľudu“ i Viera Dorčova Babiakova, novinar Radija Petrovac.
Na početku sednice utvrđen je sledeći

D N E V N I R E D
1. Razmatranje predloga Ugovora o međusobnim pravima i obavezama osnivača Muzeja vojvođanskih Slovaka,
2. Razmatranje nacrta Odluke o osnivanju Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu,
3. Razmatranje pregleda odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu prečeg zakupa zemljišta,
4. Razmatranje ponuda preduzeća „Scan metals“ d.o.o. Novi Sad i „Eko-metal“ d.o.o. Vrdnik za upravljanje i bezbedno odlaganje elektronskog otpada,
5. Razmatranje zahteva Triaška Ane iz Kulpina, Ulica ledine broj 7,
6. Pitanja i predlozi.

 Na početku sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je konstatovano da su predlog Ugovora o međusobnim pravima i obavezama osnivača Muzeja vojvođanskih Slovaka i nacrt Odluke o osnivanju Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu korigovani na način koji je utvrđen na prethodnoj sednici Opštinskog veća, te da su predmetni akti adekvatno dorađeni i da je potrebno iste dostaviti Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine kako bi se i ova ustanova izjasnila o njima.
 Povodom pregleda odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu prečeg zakupa zemljišta, u kraćoj diskusiji je navedeno da su predlozi odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu prečeg zakupa zemljišta u Opštini Bački Petrovac sačinjeni u skladu sa važećim propisima, pre svega u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, kao i u skladu sa zaključcima donetim od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Potom je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo ukupno 10 odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu prečeg zakupa zemljišta, na koje saglasnost mora dati i resorno ministarstvo.
 Razmatrajući ponude preduzeća „Scan metals“ d.o.o. Novi Sad i „Eko-metal“ d.o.o. Vrdnik za upravljanje i bezbedno odlaganje elektronskog otpada konstatovano je da je veoma dobra vest za Opštinu Bački Petrovac to što postoji tako veliko interesovanje preduzeća u ovoj oblasti za rad na rešavanju kompleksnog pitanja skladištenja i upravljanja elektronskim otpadom. Diskutujući po ovoj tački dnevnog reda predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je potvrdio da Opština Bački Petrovac svakako u okviru planova upravljanja otpadom mora ustrojiti i urediti reciklažna dvorišta u svakom naseljenom mestu, te je predložio Opštinskom veću da prihvati ponudu preduzeća „Eko – metal“ d.o.o. Vrdnik, jer je ona po svim parametrima povoljnija i obezbeđuje čak i novčanu nadoknadu za prikupljeni elektronski otpad, dok s druge strane predmetno preduzeće ne postavlja nikakve uslove u smislu obezbeđenja otvorenog i zatvorenog poslovnog prostora. Nakon toga je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac jednoglasno donelo zaključak kojim je prihvaćena ponuda preduzeća „Eko-metal“ d.o.o. Vrdnik.
 Povodom zahteva Triaška Ane iz Kulpina odlučeno je da se pre odlučivanja o samom zahtevu traži socijalna anamneza od Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.

 Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXXXVII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 25. oktobra 2011. godine u 18,44 časova.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика