Izveštaj sa XIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 17.01.2013. godine sazvao XIII. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo i Pavel Žilaji.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Ondrej Bovđiš- vršilac dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Aleksandra Arsenin- direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Katarina Rašeta- Opštinski javni pravobranilac Opštine Bački Petrovac, Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

D N E V N I R E D:
-Usvajanje Zapisnika sa XII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Lidije Šimon za snošenje troškova rada personalnog asistenta za njenog maloletnog sina;
2. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Burger Zuzane u vezi problema oko plaćanja užine u Osnovnoj školi „Jan Amos Komenski“ iz Kulpina;
3. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za rešavanje stambenog pitanja koju je podneo Knežević Vladimir;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o osnivanju JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac;
5. Razmatranje i usvajanje Informacije o prihodima i rashodima Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata;
7. Razmatranje i usvajanje Informacije o komasacijama u Opštini Bački Petrovac;
8. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za finansijsku pomoć koju je podnelo udruženje ekologa „EKOS“ Gložan;
9. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
10. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za odlaganje iseljenja iz stana do kraja grejne sezone, koji je podnela Mrdak Vinka;
11. Pitanja i predlozi.

Nakon usvajanja zapisnika sa XII sednice Opštinskog veća pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Povodom prve tačke reč je dala g-đa Aleksandra Arsenin, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac koja je navela činjenično stanje vezano za molbu koju je podnela g-đa Lidija Šimon i tom prilikom je predložila da se predmetna molba uvaži. Po okončanju rasprave donet je zaključak kojim se Lidiji Šimon odobravaju sredstva za snošenje troškova rada personalnog asistenta njenog maloletnog sina za period decembar 2012. godine s tim da će se novi ugovori o personalnoj asistenciji zaključivati u skladu sa novim Pravilnikom o personalnoj asistenciji detetu kada isti bude donet. Povodom molbe koju je podnela Burger Zuzana iz Kulpina, uvodnu reč dao je g-din Govorčin koji je ukazao na to da po zakonu Opština nije dužna da plaća užinu deci u školama, osim pojedinim kategorijama dece. Nakon duže rasprave Opštinsko veće je donelo zaključak kojim se predlaže OŠ „Jan Amos Komenski“ iz Kulpina da sagleda mogućnosti otpisa duga za užinu u iznosu od 5.400,00 dinara koji duguje podnosilac molbe a Opština Bački Petrovac će ubuduće školama isplaćivati sredstva za užinu za pojedine kategorije dece na osnovu svojih akata. Kada je u pitanju molba za nužni smeštaj koji je podneo Vladimir Knežević iz Bačkog Petrovca, g-đa Arsenin je istakla da je Vladimir korisnik socijalne pomoći a zatim je predložila da se stanovi u svojini Opštine evidentiraju tj. numerišu da bi se znalo ko se nalazi u kojoj prostoriji i kakav je odnos stanara prema svojim obavezama, kao i da se dodeljivanje stanova vrši po principu nužnosti. Povodom ove tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo zakjučak kojim se uvažava predmetna molba te se nalaže Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac kao i Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac da razmotre mogućnost smeštaja Knežević Vladimira u prostorije Opštine koje se nalaze u ulici 28. Oktobra br. 28 a koje su predviđene za smeštaj socijalno ugroženih kategorija lica. Nakon toga od strane veća je sa određenim korekcijama utvrđen predlog odluke o Osnivanju javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Opštine“ Bački Petrovac a zatim je većinom glasova usvojena Informacija o prihodima i rashodima Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac zaključno sa 30.09.2012 godine.
Nakon razmatranja predloga, od strane Opštinskog veća je uz određene korekcije doneto Rešenje o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 01. januara do 30. juna 2013. godine. Po okončanju diskusije usvojena je Informacija o komasacijama u Opštini Bački Petrovac a takođe, Opštinsko veće je povodom molbe za finansijsku pomoć koju je podnelo Udruženje ekologa „EKOS“ Gložan a radi zakupa termina na TV „Petrovec“, donelo zaključak kojim se Udruženju omogućava da besplatno organizuju na opštinskom radiju i na televiziji Opštine Bački Petrovac emisiju koja se tiče problema sakupljanja i separacije komunalnog i drugog otpada u Opštini Bački Petrovac, a u svrhu popularisanja aktivnosti vezanih za delatnost Udruženja. Zatim, doneta su Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za sudsko poravnanje, za otpremninu radniku za čijim je radom prestala potreba usled promene u organizaciji i metodu rada Mesne zajednice Gložan kao i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za isplatu duga “Slovanu” iz Selenče za izvršene radove na zgradi PIC-a. U vezi 10. tačke dnevnog reda donet je zaključak kojim se Mrdak Vinki odlaže iseljenje iz stana do kraja grejne sezone nakon čega će se razmotriti uslovi za dalje korišćenje predmetnog stana.
Pošto nije bilo pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i XIII sednicu Opštinskog veća zaključio 17. januara u 14,15h.

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

 

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика