Izveštaj sa XIX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 19.03.2013. godine sazvao XIX. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Pavel Žilaji, Branislav Kevenski i Vladimir Sikora.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin zatim, Vladimir Turan, v.d.direktor JKP Progres, Aleksandra Arsenin, direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Dr Jan Ribovič, direktor Doma zdravlja u Bačkom Petrovcu, Ondrej Srnka,direktor d.o.o. “Gloakvalis”Gložan, Rupar Čedo, direktor JKP “Komunalac” Maglić i Siniša Stanivuk, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red
1. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2012. godinu i Programa poslovanja za 2013. godinu JKP „Komunalac“ Maglić;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2012. godinu i Plana rada i Finansijskog plana za 2013. godinu d.o.o. „Gloakvalis“ iz Gložana;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2012. godinu i Programa poslovanja za 2013. godinu JKP „Progres“Bački Petrovac;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja rada i Finansijskog izveštaja za 2012. godinu i Plana rada za 2013. godinu Doma zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
7. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za nužni smeštaj Igić Stevana;
8. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za rekonstrukciju omladinskog centra u Vrbari;
9. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu na osnovu podnetih zahteva za drugi Konkurs;
10. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve za naknadu štete nanete od strane državnih organa, za naknadu štete vlasnicima poljoprivrednog zemljišta na ime razlike vrednosti zemljišta u k.o. Kulpin;
11. Pitanja i predlozi.

Kada su u pitanju prva tačka dnevnog reda uvodnu reč je dao Vladislav Tarnoci, načelonik Opštinske uprave i detaljno izložio Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, te je posle duže diskusije uz izmene i korekcije od strane opštinskog veća većinom glasova data saglasnost na isti. Povodom druge, treće, četvrte i pete tačke dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2012.godinu i Program poslovanja za 2013. godinu JKP “Komunalac” Maglić, Izveštaj o radu I Finansijski izveštaj za 2012.godinu i Plan rada i Finansijski plan za 2013.godinu d.o.o. “Gloakvalis” Gložan zatim, Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2012.godinu i Program poslovanja za 2013.godinu JKP “Progres”Bački Petrovac, i Izveštaj rada i Finansijski izveštaj za 2012.godinu i Plan rada za 2013.godinu Doma zdravlja “Bački Petrovac” Bački Petrovac, te su isti upućeni Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i davanje saglasnosti . Nakon toga, od strane Opštinskog veća usvojen je i predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora Muzeja Vojvođanskih Slovaka. Povodom sedme tačke dnevnog reda donet je zaključak kojim se nalaže Centru za socijalni rad da razmotre mogućnost smeštaja Igić Stevana u prostorije Opštine koje se nalaze u ulici 28. Oktobra br.28 a koje su predviđene za smeštaj socijalno ugroženih kategorija lica. Kada je u pitanju osma tačka dnevnog reda gde se odlučivalo povodom zahteva za rekonkonstrukciju omladinskog centra u Vrbari, opštinsko veće je jednoglasno donelo zaključak da se odobre sredstva za pokriće troškova radi izvođenja radova u prostorijama Omladinskog centra za potrebe kancelarije za mlade. Zatim su jednoglasno doneta rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu na osnovu podnetih zahteva na drugi konkurs za sufinansiranje programa i aktivnosti udruženja u oblasti sporta i to ŠK “Mladost” i OK ”Mladost” iz Bačkog Petrovca. Povodom desete tačke dnevnog reda doneto je rešenje o upotrebi tekuće budžetske reserve za naknadu štete nanete od strane državnih organa, vlasnicima poljoprivrednog zemljišta na ime razlike vrednosti zemljišta u k.o. Kulpin.
Povodom tačke pitanja i predlozi Pavel Žilaji je zatražio da se na sledeću sednicu veća dostavi zapisnik sa sednice Komisije za sport Opštine Bački Petrovac.
Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i XIX sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 19. marta 2013. godine.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика