Izveštaj sa XVIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 15.03.2013. godine sazvao XVIII. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Pavel Žilaji, Branislav Kevenski i Vladimir Sikora.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin, komunalni ispektor Opštine Bački Petrovac Lukač Duško i punomoćnik predsednika Opštine za društvene delatnosti Siniša Stanivuk.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red

1.Razmatranje i donošenje Odluke povodom raspisanog Konkursa za dodelu sredstava bankama za subvencionisanje bankarskih gotovinskih kredita namenjenim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Opštine Bački Petrovac i izbor prihvatljivih ponuda,
2.Razmatranje predloga za angažovanje ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga u javnim preduzećima,
3.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,
4.Razmatranje predloga i donošenje: 
a) Rešenja o upotrebi sredstava tekućih budžetskih rezervi za isplatu usluga ginekologa u Domu zdravlja Bački Petrovac, 
b) Rešenje o upotrebi sredstava tekućih budžetskih rezervi za izgradnju atarskog prilaznog puta u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu,
5.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja povodom žalbe na Rešenje komunalne inspekcije Kraljik Bosiljke iz Maglića,
6.Rešavanje problematike i naknade rada pedagoških asistenta,
7.Razmatranje predloga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2013.godinu za direktne korisnike budžeta opštine,
8.Pitanja i predlozi.

Kada su u pitanju prva tačka dnevnog reda uvodnu reč je dao g-din Jovankovič i pojasnio uslove povodom raspisanog Konkursa za dodelu sredstava bankama za subvencionisanje bankarskih gotovinskih kredita namenjenim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Opštine Bački Petrovac od strane Predsednika Opštine Bački Petrovac, te je od strane opštinskog veća jednoglasno data saglasnost na ovu odluku i prihvaćena je ponuda za kratkoročno kreditiranje banke “Intesa” i “NLB” banke jer ispunjavaju sve uslove konkursa. Povodom druge tačke dnevnog reda g-din Jovankovič je rekao da prema Zakonu o privrednim društvima svako Javno preduzeće mora imati sudskog veštaka radi procene vrednosti nenovčanog uloga, te je donet zaključak od strane veća da se predlog radi angažovanja sudskog veštaka u Javnim preduzećima usvaji. Nakon toga, od strane Opštinskog veća usvojen je i predlog Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu a zatim su jednoglasno doneta rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za isplatu usluga ginekologa u Domu zdravlja Bački Petrovac i za izgradnju atarskog prilaznog puta u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu. Kada je u pitanju peta tačka dnevnog reda doneto je Rešenje kojim se odbija žalba Kraljik Bosiljke kao neosnovana i potvrđuje prvostepeno Rešenje komunalnog inspektora Opštine Bački Petrovac kao pravilno. Povodom šeste tačke dnevnog reda g-din Govorčin je izložio problematiku pedagoških asistenata i posle kraće diskusije donet je zaključak da se do kraja školske 2013 godine odobri zakonskim zastupnicima dece kojima je odobrena pedagoška asistencija zaključe ugovor o delu sa Centrom za socijalni rad kao personalni asistenti. Zatim, su jednoglasno prihvaćene izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2013 godinu za direktne korisnike budžeta Opštine Bački Petrovac. 
Povodom tačke pitanja i predlozi g-din Šarić je postavio pitanje da li može da se obavlja rad i isplaćuje naknada u radnim telima u toku radnog vremena. G-din Bogunović je odgovorio da po novom pravilniku bi trebalo da radna tela rade mimo radnog vremena, međutim u nekim slučajevima je to nemoguće.
Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i XVIII sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 15. marta 2013. godine.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика