Nove cene DOO "Gloakvalis" komunalnih usluga - predlog

Skupština DOO "Gloakvalis", Gložan na svojoj V sednici održanoj 17.03.2014. godine razmatrala je i usvojila jednoglasno pod 3.-om tačkom dnevnog reda Nivelacije cena komunalnih usluga DOO "Gloakvalis" Gložan i tim povodom donela je sledeću Odluku o povećanji cena komunalnih usluga .

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика