Održana prva sednica Opštinskog veća

Opstinsko-vece-2012.jpg

U četvrtak 19.07.2012 . godine održana je prva sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac koju je sazvao predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Vladimir Sikora, Samuel Valo, Branislav Kevenski, Đorđo Šarić i Pavel Žilaji. Osim članova Opštinskog veća na  sednici su bili prisutni i direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Aleksandra Arsenin, v.d. direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jaroslav Martinko, direktorka Biblioteke ,,Štefan Homola“ Bački Petrovac Jarmila Stojimirović, upravnica Slovačkog vojvođanskog pozorišta Jana Urbanček- Fejzulahi, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Boško Bogunović,  rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin i načelnik Opštinske uprave Opštine  Bački  Petrovac Vladislav Tarnoci.
Na početku sednice utvrđen je sledeći dnevni red:
1. Razmatranje nacrta Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
2. Razmatranje Statuta Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
3. Razmatranje Izveštaja o radu za period od 1. januara 2011. godine do 30. septembra 2011. godine, kao i Finansijskog izveštaja za period od 1. januara 2011. godine do 14. oktobra 2011. godine Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje Izveštaja o radu, kao i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu, te Plana rada i Finansijskog plana za 2012. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
5. Razmatranje Izveštaja o radu, kao i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju za 2011. godinu, te Plana rada i Finansijskog plana za 2012. godinu Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
6. Razmatranje Izveštaja o radu, kao i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu za 2011. godinu, te Plana i programa rada za 2012. godinu Slovačkog vojvođanskog pozorišta,
7. Razmatranje predloga zahteva upućenog Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu,
8. Razmatranje zahteva za izdavanje prava službenosti prolaza preduzeća Telekom Srbija a.d. Beograd,
9. Razmatranje zahteva Ilić Anke iz Bačkog Petrovca, Ulica tehelna broj 2,
10. Razmatranje zahteva Nikolić Nevenke iz Kulpina, Ulica 3kolska broj 18,
11. Razmatranje zahteva Muha Jana iz Kulpina, Ulica Masarikova broj 165.

U okviru prve tačke dnevnog reda razmatrana su kretanja u javnim finansijama, te je konstatovano da su javne finansije Opštine Bački Petrovac uprkos svim ekonomskim potresima sa kojima se suočava celo društvo stabilne i sposobne da obezbede uredno izvršavanje svih zakonskih nadležnosti Opštine Bački Petrovac. Potom je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac jednoglasno usvojilo završni račun budžeta Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu. U okviru ove tačke dnevnog reda govorio je rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Boško Bogunović. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su usvojili novi Statut Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, koji je u skladu sa zakonom. Na dnevnom redu sednice bili su i izveštaji o radu i finansijski izveštaji za 2011. godinu, kao i planovi rada i finansijski planovi za 2012 godinu: Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Slovačkog vojvođanskog pozorišta i Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac. Opštinsko veće usvojilo je izveštaje i planove pomenutih institucija. Na sednici je takođe usvojen zahtev upućen Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu. Na teritoriji Opštine Bački Petrovac evidentiran je veliki broj nepokretnosti, koje uživaju prethodnu zaštitu, usled čega su njihovi vlasnici onemogućeni da iste rekonstruišu odnosno da na mesto starog, dotrajalog objekta-kuće izgrade nove, savremene kuće za stanovanje - objasnio je Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove. Dalje je razmatran zahtev za izdavanje prava službenosti prolaza preduzeća Telekom Srbija a.d. Beograd, koje je zatražilo pravo za izgradnju elektronskih priključaka u mestu Maglić. Takođe je udovoljeno i zahtevima Ilić Anke iz Bačkog Petrovca, Nikolić Nevenke iz Kulpina i Muha Jana iz Kulpina.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика