Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na sednici Opštinskog veća koja je održana 26. novembra t. g. bila je razmatrana samo jedna tačka dnevnog reda:
Razmatranje predloga na izbor direktora JKP „Progres“.
Članovi Opštinskog veća su doneli zaključak da podržavaju kandidata koga je predložio Upravni odbor JKP „Progres“ a to je Ondrej Benka iz Bačkog Petrovca.