Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na sednici Opštinskog veća, koja je održana u ponedeljak 22. decembra 2008. godini na dnevnom redu su bile sledeće tačke:
1. Razmatranje amandmana na predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu i na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine za 2008. godinu,
2. Razmatranje nacrta Odluke o zaključenju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji,
3. Pitanja i predlozi.

Povodom prve tačke dnevnog reda konstatovano je da nije podnet ni jedan amandman na predlog Odluke o budžetu za narednu godinu. Takođe, je usvojen predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama  budžeta Opštine za 2008. godinu. Članovi veća su utvrdili predlog Odluke o zaključenju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji. Pod tačkom pitanja i predlozi razmatran je  predlog  aktivnosti za donošenje Programa mera za ublažavanje ekonomske i finansijske krize u Opštini Bački Petrovac, koji je podneo odbornik Jaroslav Popović.