XIII. sednica Opštinskog veća

Na sednici Opštinskog veća održanoj 27. januara 2009. godine članovi su doneli sledeće zaključke i predloge:
1. Utvrdili su predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naseljima Opštine Bački Petrovac,
2. Prihvatili su Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2009. godinu i predložili Skupštini opštine da na isti  da saglasnost,
3. Prihvatili su Finansijski plan, Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac, Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac, Program radova na uređenju građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanju objekata i uređenja zajedničke i individualne komunalne potrošnje i Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu i predložili Skupštini opštine da na iste da saglasnost,
4. Prihvatili su Izveštaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva za 2008. godinu i predložili  Skupštini opštine da na isti da saglasnost,

5. Prihvatili su Izveštaj o radu Kancelarije za mlade Opštine Bački Petrovac,
6. Razmotrili su Informaciju o sudskom sporu vezanom za Informativni centar – Radio Bački Petrovac,
7. Doneli su zaključak kojim je data saglasnost Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac da uvede participaciju korisnika u plaćanju usluge - pomoć i nega u kući,
8. Doneli su rešenje o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za mesec februar 2009. godine,
9. Rešili su tri zahteva građana i organizacija.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика