Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
kfw
Dana 22. oktobra 2014 . godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine opštinu
je posetila delegacija nemačke vladine organizacije KFW.
Ispred Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine prisutan je bio Zoran Lakićević sa saradnicima. Gospodin Lakićević je zadužen za investicije Vlade Republike Nemačke u komunalnu infrastrulturu u našoj državi. Organizaciju KFW predstavljao je Johannes Kannicht, projekt menadžer.  
Na teritoriji Opštine Bački Petrovac delegaciju je pozdravio predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok sa svojim saradnicima. Tema razgovora je bilo ulaganja Vlade Republike Nemačke u komunalnu infrastrukturu vezanu za upravljanje komunalnim otpadom kao i tretman pijaće i otpadne vode.
U ovom slučaju vođen je razgovor o uključivanju Opštine Bački Petrovac u realizaciju projekta izgradnje regionalne deponije u Novom Sadu odnosno o tehničkoj podršci Ministarstva i Republike Nemačke u izgradnji transfernih stanica u našoj opštini kao i transporta komunalnog otpada na regionalnu deponiju koja je Regionalnim planom upravljanja otpadom planirana u Novom Sadu.
kfw 
kfw