Pravilnik o sufinansiranјu projekata za ostvarivanјe javnog interesa u oblasti javnog informisanјa na nivou Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiOvim pravilnikom bliže se uređuje sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja korišćenjem budžetskih sredstava Opštine Bački Petrovac. Sredstva se raspodelјuju na osnovu odluke o dodeli sredstava, a nakon sprovedenog javnog konkursa za sufinansiranje projekata koji imaju za cilј ostvarivanje javnog interesa u sferi javnog informisanja….>

 

pdf.png Pravilnik o sufinansiranјu projekata za ostvarivanјe javnog interesa u oblasti javnog informisanјa na nivou Opštine Bački Petrovac

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика