Edukacija zaposlenih u Opštini Bački Petrovac

edukacija-zaposlenih.jpg
Dana 04. i 05. septembra 2013. godine u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac održane su edukacije zaposlenih u Opštini Bački Petrovac.
Projekat “Modernizacija rada Opštinske uprave Bački Petrovac za efikasnije korišćenje IPA pretpristupnih fondova Evropske unije” realizuje se uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vlade APV. Učesnici prvog dana edukacije imali su mogućnost da se edukuju o programiranju i IPA fondovima,upravljanju projektnim ciklusom, programskom budžetiranju, sprovođenju PRAG procedure. Drugog dana edukacije su bile na temu međuopštinskih partnerstava,razvoja i finansiranja infrastrukturnih opštinskih i međuopštinskih projekata,podrške razvoja preduzetništva i sektora MSPP na opštinskom nivou.
Edukaciji su prisustvovali predstavnici Opštine Bački Petrovac na čelu sa predsednikom Pavelom Marčokom, Doma zdravlja, Gimnazije “Jan Kolar “ sa domom učenika,TOO, Centra za socijalni rad, Osnovne škole “Jan Čajak”, JKP “Progres” , Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opútine Bački Petrovac,Osnovne škole “Jozef Marčok Dragutin” iz Gložana, Osnovne škole “Jan Amos Komenski” iz Kulpina, predstavnice KLER-a kao i predstavnice RRA Bačka.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика