Predsednik opštine Pavel Marčok svečano potpisao Upisnicu Povelјe o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Povelјa o rodnoj ravnopravnosti 01

Dana 20. januara 2016. godine održana je 18. sednica Saveta za rodnu ravnopravnost Opštine Bački Petrovac, u okviru koje je predsednik opštine Pavel Marčok svečano potpisao Upisnicu Povelјe o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Sednici Saveta su osim članica i članova Saveta i predsednika opštine prisustvovali i koordinatorka za rodnu ravnopravnost SKGO i nacionalna koordinatorka za praćenje primene Evropske povelјe o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou Rozeta Aleksov, zatim zamenik predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac Spasoje Prodanov, članica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Katarina Melegova Melihova i direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Aleksandra Arsenin.

Povelјa o rodnoj ravnopravnosti 02

U toku sednice Saveta prisutni su upoznati sa sadržinom Odluke Skupštine opštine Bački Petrovac o usvajanju Evropske povelјe o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou donete 29. decembra 2015. godine, kao i o značaju iste i obavezama koje proizilaze na osnovu njenog usvajanja. Radi evidentiranja naše opštine kao opštine koja je usvojila Povelјu, predsednik opštine je svečano  potpisao Upisnicu Povelјe koja će se poslati Opservatoriji Saveta evropskih opština i regiona sa sedištem u Briselu.

Povelјa o rodnoj ravnopravnosti 03

Povelјa o rodnoj ravnopravnosti 04

Povelјa o rodnoj ravnopravnosti 05

 

pdf.png Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика