PREZENTACIJA

Pozivamo Vas da u utorak 12.03.2019. godine u 9.00 časova prisustvujete prezentaciji Javnih poziva i konkursa za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošlјavanja Nacionalne službe za zapošlјavanje za 2019. godinu.
Prezentacija će se održati u velikoj sali Skupštine Оpštine Bački Petrovac.

Nacionalna služba za zapošlјavanje - Filijala Novi Sad, organizuje promociju Javnih poziva i konkursa za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošlјavanja Nacionalne službe za zapošlјavanje za 2019. godinu. Cilј je da se što više poslodavaca upozna sa aktuelnim programima i merama, da se što više animiraju novi poslodavci, posebno mala i srednja preduzeća, koja do sada nisu koristila mere aktivne politike zapošlјavanja Nacionalne službe za zapošlјavanje. Na ovaj način želimo da obezbedimo veću dostupnost ovakvog vida podrške širem krugu poslodavaca i ostvarimo postavlјene cilјeve u smislu većeg broja zapošlјavanja sa evidencije Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика