Prezentacija Razvojnog fonda APV

Prezentacija rfapv 3a

U sredu 06. septembra 2017. godine sa početkom u 19:30 časova u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac održana je prezentacija Razvojnog fonda AP Vojvodine koju su prezentovali njihovi predstavnici iz sektora za kredite gđa Jelena Trenkić i g. Toma Sikirić.

Tema prezentacije su bili usvojeni novi konkursi Nadzornog odbora Razvojnog fonda Vojvodine za pravna lica, preduzetnike i registrovana polјoprivredna gazdinstva.

 Za pravna lica i preduzetnike raspisani su sledeći konkursi:

  1. Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja sa rokom otplate 84 meseca
  2. Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate 48 meseci
  3. Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva na 12 meseci, sa periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (tri tranše)

Za registrovana polјoprivredna gazdinstva raspisani su sledeći konkursi:

  1. Konkurs za dugoročne kredite za polјoprivredu sa rokom otplate do 60 meseci
  2. Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu polјoprivrednog zemlјišta sa rokom oplate od 72 meseca
  3. Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u polјoprivredi sa rokom od 9 meseci I periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (četiri tranše).

Prezentacija rfapv 1

Prezentacija rfapv 2

Prezentacija rfapv 4

Prezentacija rfapv 5

Prezentacija rfapv 6

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика