Prezentacija programa naplate komunalnih usluga

Prezentaciju sistema objedinjene naplate komunalnih usluga je uradila Agencija za izradu kompjuterskih programa „OmniData“ iz Šapca. Ovaj sistem evidencije potrošnje, obračuna komunalnih usluga, evidencije i praćenja reklamacija, kao najbolje rešenje primenjeno u praksi, prikazano na izložbi opštinskih dostignuća u 2004. godini, pri Stalnoj konferenciji gradova i opština i do sada je implementiran u 15 JKP u zemlji. Sistem je prezentovao dipl ing Milan Đorđević uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave i komunalnih preduzeća. Prezentacija je održana 31. januara 2006. godine u maloj sali zgrade opštine.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика