Seminar o biomasi i drugim obnovljivim izvorima energije

biomasa-1.jpg
Opština Bački Petrovac, Ambasada SR u Beogradu i firma Ati-TRADE organizovale seminar o biomasi i drugim obnovljivim izvorima energije, koji se dana 10. aprila 2013 održao u velikoj Sali Skupštine opštine Bački Petrovac. 
Cilj seminara je upoznavanje sa konkretnim mogućnostima iskorišćenja biomase kao izvora toplote i njene zamene za fosilna goriva i mogućnosti finansiranja investicija u biomasu.
Seminar je namenjen upoznavanju sa konkretnim mogućnostima iskorišćenja biomase kao zamene goriva za zemljani gas i električnu energiju a takođe na koji način finansirati investicije do iskorišćenja biomase iz fondova EU. 
U ime opštine Bački Petrovac prisutne na seminaru je pozdravio predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. U ime Ambasade SR u Beogradu seminaru je prisustvovao Jan Štark – ekonomski ataše. Seminaru su prisustvovali osim predstavnika lokalne samouprave Bački Petrovac i predstavnici gradova i opština iz Vojvodine.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика