Prezentacija publikacije Rodno odgovorno budžetiranje u jugoistočnoj Evropi

rodovo-zodpovedny.jpg 

U četvrtak  04. novembra 2010.  u maloj sali Skupštine opštine Bački Petrovac održana je prezentacija publikacije Rodno odgovorno budžetiranje u jugoistočnoj Evropi. Na konferenciji za štampu bili su prisutni: Vladimir Turan, predsednik Opštine Bački Petrovac, Asya Varbanova, direktorka regionalne kancelarije UNIFEM-a u Beogradu, Nevena Ivanović, projekt menadžerka UNIFEM-a u Beogradu, Katarina Zornjanova, predsednica Saveta za ravnopravnost polova i Jana Radaković, direktorka Akademije ženskog preduzetništva.
Prezentovana publikacija predstavlja rezultate Akademije ženskog preduzetništva i Regionalne kancelarije UNIFEM-a, koje su pratile rodno budžetiranje u jugoistočnoj Evropi, gde su bili uvršteni i rezultati iz Srbije. Aktivnu ulogu  u tim projektima je imala i Opština Bački Petrovac.

Rodno – budžetna inicijativa je  u Opštini Bački Petrovac počela još 2007, kada je opština zahvaljujući finansijskim sredstvima Razvojnog fonda za žene Sjedinjenih država UNIFEM realizovala projekat uvođenja rodne ravnopravnosti u budžet na lokalnom nivou.
Jedan od ključnih rezultata saradnje Akademije ženskog preduzetništva, UNIFEM i Opštine Bački Petrovac je osnivanje Saveta za ravnopravnost polova  kao stalnog radnog tela,  osnovanog od strane Skupštine opštine Bački Petrovac. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика