Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Regionalna razvojna agencija Bačka i opština Bački Petrovac su 12.04.2013. godine organizovale prezentaciju Javnog poziva Program podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini,  koje je objavilo Ministarstvo finansija i privrede u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, a u kome akreditovana Regionalna razvojna agencija Bačka pruža tehničku podršku.

Prisutni predstavnici sektora MSPP iz opštine Bački Petrovac su se tom prilikom  upoznali sa detaljima trenutno aktuelnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava inovativnim brzorastućim MSPP kao i sa  ostalim dostupnim Javnim konkursima raspisanim od strane državnih i pokrajinskih institucija na koje mogu da apliciraju. 

Takodje, predstavnici Regionalne razvojne agencija Bačka su upoznali privrednike sa besplatnim uslugama koje mogu dobiti u okviru  Standardizovanog seta usluga koje pruža ova Agencija a koji se sastoji od informacija, promocija, obuka i konsaltinga bitnog za unapređenje poslovanja MSPP.
 
Svi privrednici iz opštine Bački Petrovac koji odluče da konkurišu na ovaj trenutno aktuelni Javni poziv mogu očekivati pomoć  stručnjaka iz Regionalne razvojne agencije Bačka oko pripreme konkursne dokumentacije i popunjavanju aplikacionih formulara. 

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac