Projekat gerontodomaćice

gerontodomace 01
Dana 03. marta 2015. godine u utorak sa početkom u 11.00 časova u maloj sali Skupštine opštine Bački Petrovac prezentovan je nastavak projekta Gerotodomaćice, koji se na teritoriji naše opštine realizuje više godina. Briga o starima u našoj opštini preko projekta Gerontodomaćice vrši se uz finansijsku podršku Opštine Bački Petrovac i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova a ostvariće se posredstvom Ekumenske humantarne organizacije EHO. Na ovakav način saradnje obezbeđena su sredstava za dalje rad službe gerontodomaćica. 
Za poslednjih nekoliko godina služba pružanja pomoći starijim osobama obuhvaćena je i Akcionim planom zapošljavanja, koji predlaže i usvaja Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac.
Prezentaciji projekta su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, direktor Ekumenske humanitarne organizacije EHO Vladislav Ivičiak, petrovački sveštenik, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Aleksandra Arsenin i učesnice projekta.
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je tom prilikom istakao da se opština trudi da našim sugrađanima obezbedi što kvalitetniju i pristupačniju zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Osim službe gerontodomaćica uspešno su organizovane i službe kardiologa, ginekologa, pulmologa, pedagoških i personalnih asistentenata. Takođe se zajedno sa Domom zdravlja traže dodatna sredstva i mogućnost zaposlenja novih lekara primarne zdravstvene zaštite i time poboljšati usluge našim građanima.
gerontodomace 02
Vladislav Ivičiak, petrovački sveštenik a ujedno i direktor Ekumenske humanitarne organizacije EHO zahvalio se našoj opštini, što je našla način i volju za saradnju sa organizacijom EHO. Takođe je rekao da se ovakav projekat brige o starima sprovodi od 2008. godine u Kisaču, Novom Sadu, Staroj Pazovi i Pivnicama i da je Opština Bački Petrovac prva opština koja je ujedinila finansijska sredstva sa sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i podržala realizaciju projekta kroz humanitarnu organizaciju. 
gerontodomace 03
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика