Projekt “Budovanie partnerstva samospráva naprieč Európu"

europa pre obcanov

Projekt “Budovanie partnerstva samospráva naprieč Európu, diskusia o budúcnosti Európy a podpora účasti európskych občanov na verejnom živote spoločenstva v Nitre“ financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov.

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie147 občanov, z ktorých

36 pochádzalo z mesta Veszprém(Maďarsko),
38 pochádzalo z mesta Zielona Góra (Poľsko),
35 pochádzalo z mesta Kroměříž(Česká republika),
38 pochádzalo z mesta Báčski Petrovac(Srbsko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Nitre (Slovenská republika) od 03/06/2016 do 05/06/2016

Stručný opis:

Deň 03/06/2016 bol venovaný zvítaniu, nadväzovaniu kontaktov, vzájomnému porozumeniu, výmene skúseností a príprave na ďalšie dni.

Dňa 04/06/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na odborný programu vo formeworkshopov, diskusií, dialógov, nemenej dôležitá bola práca s verejnosťou, ktorá prebehla prostredníctvom hier, diskusií a dotazníkov. Všetky aktivity v rámci sobotňajšieho programu boli zamerané na šírenie informácií a myšlienok aktívneho občianstva a zvyšovanie povedomia o príslušnosti k spoločnej Európe. Tento deň bol tiež spojený s výstavou a prezentáciou rôznych kultúr z rôznych kútov, ktoré sú ale zároveň súčasťoujednej spoločnej Európy. Záverečnou bodkou dňa bolo večerné vypúšťanie balónov šťastia s písomnými želaniami pre lepšiu Európu.

Dňa 05/06/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na sumarizovanie výstupov projektu, ich zhodnotenie. Dôležitou časťou programu dňa boli i diskusie o budúcnosti Európskej únie, ako aj debaty o budúcej možnej spolupráci zúčastnených samospráv.

Nosné témy trojdňového podujatia v Nitre boli nasledovné: prehlbovanie spolupráce s partnermi, zvyšovanie povedomia o programe Európa pre občanov, zvyšovanie povedomia o fakte, že sme súčasťou spoločnej Európy, aktivizácia a zvyšovanie angažovanostiobčanov v Európe, diskusie o budúcnosti Európy v rámci aktuálnych tém ako prisťahovalectvo a utečenci, Grécko a kríza, znižovanie rozdielov, podpora dobrovoľníctva, menšiny. Zámerom aktivít projektu bolo zvýšiť povedomie a pochopenie hodnôt, práv a príležitostí vytvorených v Európskej únií. Všetky jej krajiny sú súčasťou väčšieho priestoru - integrovanej Európy. Prostredníctvom podujatia v Nitre bola táto skutočnosť pripomenutá občanom európskych samospráv, ktorí sa podujatia zúčastnili.

Cieľom projektu bolo vzájomné stretnutie partnerov z rôznych kútov Európy a prehlbovanie porozumenia a kontaktov na báze spoločnej histórie, spoločných tém, spoločnýchmyšlienok, spoločnej kultúry a spoločnej bázy pre spoločné riešenia. Projekt priniesol Európu bližšie k jej občanom. Prostredníctvom tohto projektu mali účastníci možnosť zapojiť sa do medzinárodnej výmeny, spolupráce a spoločných aktivít, ktoré prispievajú k zvýšeniu pocitu spolupatričnosti k spoločnej Európe a podporia proces európskej integrácie.

V rámci projektu bolo vytvorené a utužené partnerstvo piatich európskych samospráv.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика