Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Opština Bački Petrovac je u prethodnom periodu uvidela potrebu sprovođenja komasacije u svojoj opštini. Maglić je prvo od četiri naselja u opštini, gde se sprovodi komasacija.
Investitori na ovom projektu su Izvršno veće AP Vojvodine i Opština Bački Petrovac. Firma koja sprovodi komasaciju je  „Map Soft“ a nadzor je poveren stručnjacima Republičkog geodetskog zavoda.
Projekat komasacije podrazumeva obnovu premera za građevinski rejon i komasaciju u ataru. Ukupna površina katastarske opštine je 2618 ha, od čega je pod građevinskim rejonom 261 ha. Rok za realizaciju celog projekta je septembar 2010. godine s tim da je uvođenje vlasnika u posed u komasacionom području, što je i najosetljiviji deo projekta, predviđeno za jesen 2009. godine.
Kao rezultat komasacije dobiće se ustrojen Katastar nepokretnosti u digitalnom obliku za teritoriju katastarske opštine Maglić sa novoprojektovanim putevima i kanalima u ataru i ukrupljenim posedima.
Ono što raduje sve u ovom projektu je da se plan radova odvija po utvrđenoj dinamici i bez vidljivih problema.  

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac