Sastanak fokus grupe pod nazivom „Odlaganje otpada u opštinama Bački Petrovac i Vrbas”

SO Vrbas

Dana 29.01.2015. godine u Vrbasu je održan drugi po redu sastanak fokus grupe pod nazivom „Odlaganje otpada u opštinama Bački Petrovac i Vrbas”. Isti predstavlja nastavak aktivnosti započetih na prvom sastanku koji se održao u Bačkom Petrovcu 04. decembra prošle godine.
Fokus grupu čine zainteresovani subjekti koji mogu doprineti rešavanju problema odlaganja otpada. Ovom sastanku su prisustvovali predsednici Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok i Opštine Vrbas Bratislav Kažić sa svojim saradnicima, predstavnici privrednih subjekata, predstavnici Regionalne razvojna agencija Bačka i predstavnici JP „Vodevojvodine“. Prisutne je u ime opštine Vrbas pozdravio njen predsednik Bratislav Kažić a potom se prisutnima obratio predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Sledilo je potpisivanje Sporazuma o saradnji između opština Vrbas i Bački Petrovac u oblasti rešavanja problema skladištenja otpada. Sam sporazum predstavlja rezultat zaključaka sa prošle sednice fokus grupe i dosadašnje saradnje. U nastavku je vođena diskusija u vezi rešavanja problematike vezane za skladištenje otpada i mogućnosti njegovog iskorišćavanja i pretvaranja u profit.
Sastanak je održan u okviru „MOPAL - model primene Arhurske konvencije u lokalu“ Ekološkog pokreta Vrbasa, podržanog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Opštine Vrbas.

SO Vrbas

SO Vrbas

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика