Izveštaj sa 28. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac

grb opstineDana 29.06.2015. godine, na poziv predsednika SO-e Rajka Perića, sazvana je i održana XXVIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac, sa početkom u 16,14 časova.

Od ukupno 31 odbornika sednici je prisustvovalo 29 odbornika. Svoj izostanak je opravdao odbornik Ivan Zabunov, dok odbornik Štefan Vindiš razloge svog izostanka nije javio.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Ondrej Benka, Siniša Stanivuk i Jaroslav Popović, opštinski pravobranilac Opštine Bački Petrovac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila i 16 građana – pojedinaca, koji su izrazili želju prisustvovati sednici SO-e.
Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje.
Nakon toga je obavestio odbornike da je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac u skladu sa članom 117. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac zatražilo da se po hitnom postupku razmatraju sledeće dve tačke:
- “Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o modelu i metodu privatizacije
Ustanove Informativni centar “Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac“ – kao 4. tačka dnevnog reda; i
- „Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i
merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac“ – kao 5 tačka dnevnog reda.
Pošto je predsednik Opštine Bački Petrovac izneo razloge za razmatranje navedenih tačaka po hitnom
postupku , sprovedeno je glasanje o istom.
Odbornici su sa 24 glasa „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ odnosno sa 25 glasova „ZA“ prihvatili predlog Opštinskog veća da se navedena pitanja uvrste u predlog dnevnog reda XXVIII sednice Skupštine a prema datom redosledu.
Usledila je prezentacija predloga

D N E V N O G   R E D A

1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pristupanju izradi strategije razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac 2015 – 2020;
3. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac putem razmene pod tržišnim uslovima;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar “Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
6. Informacija o komasaciji u k.o. Bački Petrovac;
7. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 28 glasova „ZA“ te se prešlo na razmatranje tačaka iz istog.
.
Uvodno obrazloženje u vezi Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu su dali: Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (u vezi predloga za dopunu predložene Odluke, koji je dostavljen odbornicima pre same sednice Skupštine) a Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac, u vezi celog predloga ove Odluke.
U raspravi koja je nakon toga vođena učestvovali su odbornici: Karol Werle, Jan Bohuš i Radomir Zotović a odgovore na pojedina pitanja postavljena u raspravi je dao predsednik Opštine Bački Petrovac.
Nakon zaključenja rasprave sa 29 glasova „ZA“ odnosno većinom glasova od ukupnog broja odbornika SO-e doneta je Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.
U vezi druge tačke dnevnog reda, uvodničar – Siniša Stanivuk, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac, odbornicima je prezentirao način rada pri pripremi strategije razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac. Pošto rasprave u vezi datog obrazloženja predloga Odluke nije bilo, odbornici su sa 22 glasa „ZA“ doneli Odluku o pristupanju izradi strategije razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac 2015 – 2020.
Rešenje o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac putem razmene pod tržišnim uslovima, Odluka o dopuni Odluke o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar “Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac i Odluka o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac, donete su bez dodatnog obrazlaganja i rasprave.
Usledila je dugotrajna rasprava o pisanoj Informaciji o komasaciji u k.o. Bački Petrovac, koju je podneo i obrazložio predsednik Komisije za komasaciju u k.o. Bački Petrovac dipl. prav. Marko Govorčin a istu su još dodatno obrazložili dipl. prav. Vladislav Tarnoci, potpredsednik Komisije i dipl. prav. Dušan Govorčin, sekretar Komisije. U raspravi su učestvovali odbornici: Srđan Simić, Ondrej Fekete, Radomir Zotović, Jan Meleg, Pavel Zima, Karol Werle, Jan Brna, Ondrej Koroš, Ana Boldocki-Ilić i Miloš Jojić. Na kraju rasprave predsednik SO-e je konstatovao da je Informacija o komasaciji u k.o. Bački Petrovac primljena k znanju od strane SO-e, s tim, da je u vezi ovog pitanja donet i radni zaključak – da se za sledeću sednicu Skupštine opštine Bački Petrovac od strane Komisije za komasaciju k.o. Bački Petrovac pripremi potpuniji Izveštaj o komasaciji u k.o. Bački Petrovac, uz analitičke i statističke podatke o toku komasacije.
Na kraju sednice svoja odbornička pitanja su postavili odbornici Srđan Simić i Ana Boldocki-Ilić, dok su odgovore na pojedina postavljena pitanja dali Rajko Perić, predsednik SO-e a ujedno i predsednik Saveta MZ Maglić i Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac.
Ovim je XXVIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaključena u 19,55 časova.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика