Izveštaj sa II sednice SO Bački Petrovac 09.06.2016.

grb opstine vestiII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sazvana je po hitnom postupku od strane novoizabranog predsednika Skupštine opštine Jana Šuljana i ista je održana dana 09.06.2016. godine, sa početkom u 18,00 časova.

Sednici je prisustvovalo 29 odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, i to:
Ana Boldocki – Ilić, Jan Brna, Jaroslav Danko, Kristina Kevenska, Pavel Marčok, Jan Meleg, Jan Pavlis, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Jan Sabo, Darko Stojanović, Jasna Šproh, Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Karol Verle, Jan Bohuš, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Nataša Červeni, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Srđan Ilijevski, Duško Ilić, Rajko Perić, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Radomir Zotović. Ana Dudaš - koja je odbila da primi poziv i Nemanja Pojužina koji nije opravdao svoj izostanak.
Sem odbornika II sednici Skupštine opštine su prisustvovali: sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, v.d.načelnika Opštinske uprave Dušan Govorčin a ujedno i rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Jan Jovankovič, direktor PU „Včielka“ Zuzana Pašić, direktor Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Ondrej Bovđiš, novinari: Katarina Gažova iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Dankova iz TV Petrovec, Viera Dorčova Babjakova iz slovačke redakcije Radija Novi Sad, Julijana Bovđiš iz slovačke redakcije TV Novi Sad, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac i 16 građana, koji su izrazili želјu da prisustvuju sednici Skupštine.
Na početku sednice, predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne, konstatovao je da je na sednici prisutno 29 odbornika SO-e, što je dovoljan broj za punovažno odlučivanje.
Pre prezentacije i utvrđivanja dnevnog reda, vođena je duža rasprava o dostavljanju poziva za ovu sednicu i o opravdanosti hitnog sazivanja iste (član 72.a. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac), u kojoj su učestvovali: Rajko Perić, Srđan Simić, Duško Ilić, Miroslav Čeman, Pavel Marčok, Svetoslav Majera, Karol Werle, Ondrej Fekete, Jan Sabo i Radomir Zotović.
Nakon ove rasprave predsednik Skupštine je prezentovao predloženi dnevni red i isti je dopunio sa novom 1. tačkom, koja je glasila:
- Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Komisije za administrativno – mandatna pitanja.
„Za“ predloženi dnevni reda je glasalo 17 odbornika i na osnovu toga je konstatovano da je većinom glasova utvrđen sledeći
Dnevni red:
1.- Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Komisije za administrativno – mandatna pitanja;
2.- a) Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata na funkciji predsednika Opštine Bački Petrovac, Pavelu Marčoku, profesoru informatike iz Bačkog Petrovca;
b) Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata na funkciji zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslavu Čemanu, preduzetniku iz Kulpina;
v) Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata na funkciji sedam članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
3.- Predlaganje kandidata za predsednika Opštine Bački Petrovac;
4.- Predlaganje kandidata za zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i kandidata za članove Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
5.- Predlaganje i izbor članova Glasačkog odbora za sprovođenje postupka tajnog glasanja za izbor predsednika Opštine Bački Petrovac, zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
6.- Izbor predsednika Opštine Bački Petrovac, zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka iz istog.
U vezi prve tačke dnevnog reda a na predlog predsednika Skupštine, za članove Komisije za administrativno-mandatna pitanja su predloženi: Dragica Pejković, za predsednicu Komisije a Ana Huđanova i Branislav Kozarov za članove iste. Pošto drugih predloga nije bilo a nakon kraće diskusije Pavela Marčoka, sa 18 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o imenovanju članova Komisije za administrativno-mandatna pitanja u predloženom sastavu. Povodom druge tačke, pod podtačkama a, b i v. bez rasprave doneto je Rešenje o konstatovanju prestanka mandata na funkciji predsednika Opštine Bački Petrovac, Pavelu Marčoku, profesoru informatike iz Bačkog Petrovca, Rešenje o konstatovanju prestanka mandata na funkciji zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslavu Čemanu, preduzetniku iz Kulpina i Rešenje o prestanku mandata na funkciji sedam članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, i to: Vladimiru Sikori, dr poljoprivrednih nauka iz Bačkog Petrovca, Samuelu Vali, vodoinsdtalateru iz Gložana, Branislavu Kevenskom, dipl. ing. poljoprivrede iz Bačkog Petrovca, Đorđu Šariću, dipl. ing. mašinstva iz Bačkog Petrovca (usled smrti), Pavelu Žilajiju, preduzetniku iz Bačkog Petrovca, Katarini Melegovoj-Melihovoj, penzionerki iz Bačkog Petrovca i Gavri Govorčinu, penzioneru iz Kulpina.

U vezi 3. tačke, predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac je dao predlog kandidata za predsednika Opštine Bački Petrovac – Srđan Simić, pedijatrijski tehničar iz Maglića (uz kraće obrazlaganje svog predloga).
Predloženi kandidat za predsednika Opštine Bački Petrovac je u vezi 4. tačke dnevnog reda predložio kandidata za zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac - Jan Brna, profesor razredne nastave iz Bačkog Petrovca a za članove Opštinskog veća – Predrag Bojanić, diplomirani pravnik iz Maglića (za oblast – obrazovanje), Aleksandar Nakić, poljoprivredni tehničar iz Kulpina (za oblast – omladina i sport), Milan Anušjak, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva iz Bačkog Petrovca (za oblast – privreda), Karol Werle, diplomirani pravnik iz Bačkog Petrovca (za oblast – budžet i finansije), Radomir Zotović, preduzetnik iz Maglića (za oblast – lokalni razvoj) i Jan Meleg, preduzetnik iz Bačkog Petrovca (za oblast – kultura). Predlagač je ukratko obrazložio svoje predloge.
Pod 5. tačkom dnevnog reda, za članove Glasačkog odbora za sprovođenje postupka tajnog glasanja za izbor predsednika Opštine Bački Petrovac, zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su imenovani odbornici Srđan Stojanović i Tatjana Vujačić a pri radu Glasačkog odbora su im pomagali predsednik Skupštine opštine i sekretar Skupštine opštine.
Usledila je kratka pauza u radu Skupštine, kako bi se od strane Službe Skupštine opštine pripremili glasački listići i uslovi za tajno glasanje o utvrđenim predlozima kandidata za izvršne organe Opštine Bački Petrovac.
U nastavku sednice, pošto su sednicu napustili 13 odbornika, kvorum je sačinjavalo 18 odbornika Skupštine i sednica je nastavljena sprovođenjem tajnog izjašnjavanja odbornika o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac, zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Rezultate tajnog glasanja je prezentovao predsednik Skupštine opštine. Izvestio je prisutne o sledećem: da je izrađen 31 glasački listić, da sednici SO-e prisustvalo 18 odbornika, da je 18 odbornika primilo glasački listić, da je 13 glasačkih listića bilo neupotreblјeno, da je u glasačkoj kutiji bilo 18 glasačkih listića, nevažećih listića nije bilo, važećih je bilo 18, „Za“ predlog kandidata predsednika Opštine, kandidata zamenika predsednika Opštine i predlog kandidate za članove Opštinskog veća glasalo je 18 odbornika, glasova „Protiv“ nije bilo.
Na osnovu ovih rezultata je konstatovano da je za predsednika Opštine Bački Petrovac izabran odbornik Srđan Simić, pošto je imenovani dobio većinu glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine. Takođe je konstatovao da je za zamenika predsednika izabran odbornik Jan Brna, pošto je dobio apsolutnu većinu glasova od svih odbornika Skupštine a da za članove Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac izabrani su: Predrag Bojanić, Aleksandra Nakić, Milan Anušjak, Karol Verle, Radomir Zotović i Jana Meleg.
Pošto je iscrpljen utvrđeni dnevni red za ovu sednicu Skupštine, predsednik Skupštine je istu zaključio u 20,45 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика