Izveštaj sa IV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 09.10.2020. godine održana je IV sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Jovankovič, Jan Šuljan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Sljuka Cerovski, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Jarmila Balažova, Miroslav Stupavski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Nebojša Marušić, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, Željko Bosančić, Momčilo Gagić i Karolina Chalupka.

Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i poslanik Skupštine AP Vojvodine Jan Brtka, predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Aleksandar Nakić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovdiš, Saša Pećkovski i Gavra Govorčin, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, predsednica Komisije za priznanja Skupštine Opštine Bački Petrovac Katarina Melegova Melihova, direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac Zuzana Pašić, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Biljana Drakulić, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac Ana Boldocki Ilić, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Anka Seč Pinćir, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu Ana Spevak, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa III sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 18.09.2020. godine;

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2020. – 30.06.2020. godine;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
3. a) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
b) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
v) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za planove;
5. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
g) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka.
6. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
v) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
g) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
7. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
v) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
g) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.
8. Razmatranje predloga, te donošenje Zaključka kojim Opština Bački Petrovac, kao član d.o.o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac“ izjavljuje da istupa iz ovog privrednog društva.
9. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2019/2020 godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2020/2021 godinu;
10. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2019/2020 godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2020/2021 godinu;
11. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen zapisnik sa III sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 18.09.2020. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2020. – 30.06.2020. godine.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, kao i Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o izboru članova Komisije za planove
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora , Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora, Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora, kao i Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora, Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora, Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora, kao i Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora, Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora, Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora, kao i Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim Opština Bački Petrovac, kao član d.o.o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac“ izjavljuje da istupa iz ovog privrednog društva.
Povodom 9. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana rada za radnu 2019/2020 godinu, kao i Godišnji plan rada za radnu 2020/2021 godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac.
Povodom 10. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2019/2020 godinu, kao i Godišnji plana rada za školsku 2020/2021 godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu.
Povodom 11. tačke dnevnog reda odbornička pitanja su postavili Jan Čani, Miroslav Čeman, Martina Martinko Sabolčki.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaključio sednicu u 11,40 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavljuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика