Izveštaj sa IV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (25.09.2012.)

 Četvrta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održan je 25.09.2012. godine sa početkom u 10,12 časova.
 Sednici je od ukupno 31 odbornika prisustvovalo 25 te 3 novoizabrana odbornika, kojima je trebao biti potvrđen odbornički mandat. Tri odbornika nisu obavestila predsednika SO-e o razlozima svog nedolaska na sednicu.
Na sednici SO-e su bili prisutni: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Boško Bogunović, Jan Jovankovič i Dušan Govorčin, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila te predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac.
 Na početku sednice, nakon pozdrava svih prisutnih na sednici, predsednik SO-e Rajko Perić je informisao odbornike da je 25.09.2012. godine formirana Odbornička grupa „Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija“, koju sačinjavaju odbornici: Rajko Perić, Slobodan Bošnjak, Ivan Zabunov, Srđan Ilijevski i Jarmila Pucovski a kojoj predsednik je Ivan Zabunov.
Nakon toga je predsednik SO-e za ovu sednicu predložio sledeći dnevni red:

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa III sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 31.07.
 2012. odnosno 23.08.2012. godine (nastavak iste);

1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac na osnovu podnete pismene ostavke;
 b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac;
 c.) Davanje svečane izjave novoizabranih odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;

2. Razmatranje predloga Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opšti-
ne Bački Petrovac i donošenje Rešenja o dodeli Nagrade opštine za 2012. godinu;

3. Razmatranje predloga Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opšti-
ne Bački Petrovac i donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac, za 2012. godinu;

4. Razmatranje predloga i donošenje Godišnjeg programa uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu;

 5. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Tuirističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;

 6. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju v.d. upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;

 7. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;

 8. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju novog zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;

 9. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac;

10. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.

11. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnih odbora i Nadzornih odbora u ustanovama, institucijama, javnim preduzećima i organizacijama čiji je osnivač Opština Bački Petrovac;

 12. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o izboru članova Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovaci i Komisije za administrativno-mandatna pitanja;

13. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac;

14. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac;

 15. Razmatranje predloga i donošenje Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac, 2012 – 2015;

16. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva za 2011. godinu;

17. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za ravnopravnost polova za 2011. godinu;

18. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana za 2012. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 19. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu JP za KSP „Komunalac“ Maglić;
b.) Razmatranje Programa poslovanja i Finansijskog plana za 2012. godinu JP za KSP „Komunalac“ Maglić te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 20. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom stanju za period 01.01.2011. – 31.12.2011. po kontima d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan;
 b.) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 21. a.) Razmatranje i usvajanje Informacije o radu i aktivnostima i Pregleda finansijskog poslovanja Mesne zajednice Bački Petrovac u 2011. godini;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2012. godinu;

 22. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima Mesne zajednice Kulpin za 2012. godinu;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2012. godinu;

 23. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Pregleda realizovanih sredstava Mesne zajednice Gložan u 2011. godini;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Gložan za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2012. godinu;

 24. a.) Razmatranje i usvajanje Informacije o radu Mesne zajednice Maglić za 2011. godinu;
 b.) Razmatranje Programa rada Mesne zajednice Maglić za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2012. godinu;

25. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac za 2011. godinu;
 b.) Razmatranje Programa poslovanja i Finansijskog plana za 2012. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 26. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin;

 27. Odbornička pitanja.

 Na pitanje predsednika SO-e da li ima primedbi odnosno predloga za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda, obornik Jaroslav Popović i Jan Sabo su dali sledeće predloge - za izmenu redosleda pojedinih tačaka i skidanje jedne predložene tačke sa razmatranja. Međutim, predlozi imenovanih odbornika nisu usvojeni od strane većine prisutnih odbornikana sednici SO-e.
 Nakon toga su odbornici SO-e sa 19 glasova „Za“ utvrdili dnevni red IV sednice SO-e u ponuđenom predlogu.
Pošto je dnevni red utvrđen, odbornici su se najpre izjasnili o zapisnicima sa III sednice Skupštine opštine Bački Petrovac. Isti su usvojeni bez primedbi odnosno dopuna.
Pod prvom tačkom dnevnog reda a nakon uvodnog obrazlaganja Srđana Ilijevskog, zamenika predsednika Komisije za administrativno-mandatna pitanja, odbornici SO-e su doneli Rešenja o prestanku mandata odbornika Marie Oros, odbornice iz Bačkog Petrovca, Vladimira Turana, odbornika iz Bačkog Petrovca i Siniše Stanivuka, odbornika iz Maglića sa Izborne liste „Izbor za bolji život – Boris Tadić“, zbog podnetih ostavki. Umesto imenovanih, odbornički mandati su verifikovani: Rastislavu Đenđuru, preduzetniku iz Bačkog Petrovca, Jadranki Marčok, preduzetnici iz Bačkog Petrovca i Robertini Nađ, studentkinji medicine iz Bačkog Petrovca. Novoizabrani odbornici SO-e su nakon toga dali i potpisali svečanu izjavu.
U vezi druge tačke dnevnog reda prezentiran je predlog Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac – da se Nagrada opštine za 2012. godinu, kao najviše društveno priznanje lokalne samouprave dodeli Matici slovačkoj u Srbiji, za osamdesetogodišnji neprocenjiv doprinos u očuvanju jezika, kulturnih tradicija i sveukupnog identiteta slovačke nacionalne manjine na teritoriji Republike Srbije. Odbornici SO-e su bez rasprave navedeni predlog usvojili sa 25 glasova „Za“.
 Pod 3. tačkom dnevnog reda prezentiran je predlog Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac – da se Posebno javno priznanje Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu dodeli: Nišić Miletu iz Maglića, za njegov veliki doprinos u napretku i razvoju Maglića i za njegov svesrdan volonterski rad u oblasti sporta, kulture, društvene brige o deci, socijalne zaštite starih i bolesnih lica a u okviru naseljenog mesta Maglić; Haška Janu ml., kapitenu kadetske ribolovačke ekipe iz Gložana (kao najzaslužnijem i najuspešnijem članu iste), koja je svojim rezultatima na takmičenjima u prethodne tri godine postala apsolutni šampion u lovu ribe na plovak na prvenstvu Vojvodine a u organizaciji Ribolovačkog saveza Vojvodine. I ovaj predlog Komisije je uz kratku raspravu odbornika Miroslava Pucovskog usvojen sa 25 glasova.
Usledilo je razmatranje predloga i donošenje Godišnjeg programa uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu. Nakon uvodnog obrazloženja koje je dao Jovankovič Jan, predsednik stručne Komisije za izradu ovog plana, otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali odbornici: Karol Werle, Vladimir Turan, Miloš Jojić, Jan Sabo i Jan Bohuš. U raspravi su uzeli učešća i Dušan Govorčin, predsednik Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac. Iz rasprave je proistekao amandman na tabelu br. 9. – stavka namene ulaganja: izgradnja atarskih puteva – smanjenje sume od predloženih 9.000.000,00 sopstvenog učešća na 6.000.000,00 dinara; stavka namene ulaganja: dovršenje odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta – 3.000.000,00 dinara sopstveno učešće.
Pošto se u ime predlagača predsednik opštine složio sa ovim amandmanom, odbornici SO-e su sa 20 glasova doneli navedeni Godišnji program.
Usledile su tačke od 5. do 10., gde su izvršene sledeće kadrovske izmene: u Turističkoj organizaciji Opštine Bački Petrovac od dužnosti v.d. direktora je razrešen Jaroslav Martinko, preduzetnik iz Bačkog Petrovca a za v.d. direktora ove organizacije je imenovan Dario Adamović, dipl. ecc. iz Maglića, na period od najduže jedne godine; od dužnosti v.d. upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac razrešena je Janja Urbanček-Fejzulahi, lekar iz Bačkog Petrovac a za v.d. direktora ove ustanove je imenovana Ivana Ilić, iz Bačkog Petrovca, na period od najduže jedne godine; od dužnosti v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac razrešena je Katarina Melegova-Melihova, te je ista ponovo imenovana na ovu dužnost na period od najduže 3 meseca; od dužnosti zastupnika JP za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac razrešena je Katarina Melegova-Melihova, te je ista ponovo imenovana na ovu dužnost najduže od 3 meseca; od dužnosti direktora JP za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac je razrešen Ondrej Benka, ing. mašinstva iz Bačkog Petrovca a za v.d. direktora ovog JP je imenovan Vladimir Turan, pravnik iz Bačkog Petrovca, na period od najduže jedne godine; od dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac razrešen je Miroslav Častven, građ. ing. iz Bačkog Petrovca a za v.d. direktora Direkcije je imenovan Ondrej Bovđiš, dipl. ing. mašinstva iz Bačkog Petrovca, na period od najduže jedne godine.
Usledila je kratka pauza u radu Skupštine, koja je trajala od 12,36 do 13,08 časova.
U nastavku sednice povodom 11. tačke dnevnog reda najpre je prezentirano mišljenje i predlog Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose povodom iste. Nakon toga, bez rasprave doneta su Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnih i Nadzornih odbora u ustanovama, institucijama, javnim preduzećima i organizacijama čiji je osnivač opština Bački Petrovac. Radilo se o imenovanju predsednika Upravnog i Nadzornog odbora u Pozorištu „Slovenske vojvodinske divadlo“ Bački Petrovac, Biblioteci „Štefan Homola“ Bački Petrovac, Turističkoj organizaciji Opštine Bački Petrovac, Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Ustanovi Informativni centar „Bačsky Petrovec“ Bački Petrovac, Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački petrovac, Javnom preduzeću za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac i Javnom preduzeću za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić.
Pod 12. tačkom dnevnog reda izvršene su izmene: Rešenja o izboru članova Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac – umesto Pavela Križana, poljoprivrednika iz Bačkog Petrovca, u ovo stalno radno telo SO-e je izabran Rastislav Đenđur, odbornik iz Bačkog Petrovca (za predsednika); Rešenja o izboru članova Komisije za administrativno-mandatna pitanja – u ovo stalno radno telo SO-e je izabran Spasoje Prodanov, odbornik iz Kulpina a umesto Siniše Stanivuka, prof. iz Maglića.
Usledilo je razmatranje predloga i donošenje Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac. Nakon uvodnog obrazlaganja koje je dato od strane načelnika Opštinske uprave Vladislava Tarnocija i prezentacije amandmana koji je podnet od strane Komisije za propise na član 4. stav 2. iste, Odluka je doneta sa 23 glasa „Za“.
I Odluka o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac i Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac, 2012 – 2015, su doneti bez vođenja rasprave sa 23 odbornička glasa.
Povodom Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranioca za 2011. godinu vođena je kraća rasprava u kojoj su učestvovali odbornik Jan Sabo, Jan Bohuš i Miloš Jojić a na postavljena pitanja je odgovorila Katarina Rašeta, opštinski javni pravobranilac. Navedeni Izveštaj je usvojen sa 23 glasa „Za“.
Kratko uvodno obrazloženje u vezi Izveštaja o radu Saveta za ravnopravnost polova za 2011. godinu je dala predsednica Saveta Katarina Zornjanova, odbornica iz Kulpina.
Pod tačkama 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25. razmotreni su i usvojeni Izveštaji o radu i Finansijski izveštaji za 2011. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Komunalac“ Maglić, d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan, Mesne zajednice Bački Petrovac, Mesne zajednice Kulpin, Mesne zajednice Gložan i Mesne zajednice Maglić. Takođe, doneta su Rešenja o davanju saglasnosti na Planove rada istih u 2012. godini.
 Usledio je kratak Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin.
Na kraju sednice SO-e svoja odbornička pitanja su izneli: Miloš Jojić, Jaroslav Popović i Marija Andrašik. Time je IV sednica SO-e Bački Petrovac zaključena u 15,40 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика