Izveštaj sa IX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Dana 29.01.2021. godine održana je IX sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jan Jovankovič, dr Jan Šulјan, Dragica Pejković, dr Tatiana Vujačić, Veroslava Slјuka Cerovski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Jan Čanji, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Jarmila Balažova, Želјko Bosančić, Momčilo Gagić, Ondrej Fekete, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, Karolina Chalupka, Martina Martinko Sabolčki i Tatiana Nosalј.

Sednici nije prisustvovao odbornik: dr Rajko Perić.
Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Srđan Stojanović i Aleksandar Nakić, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, direktor JKP „Komunalac“ Bački Petrovac Duško Ilić, radnici Službe Skupštine Opštine Bački Petrovac i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen dopunjen

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Odluke o izmenama Statuta Javnog preduzeća za Komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Bački Petrovac, te davanje saglasnosti na istu;

2. Razmatranje Izmena trogodišnjeg Programa poslovanja Javnog preduzeća za Komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2021-2023, te davanje saglasnosti na iste;
3. Razmatranje predloga Pravilnika o radu JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, te davanje prethodne saglasnosti na isti;
4. Odbornička pitanja.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog preduzeća za Komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene trogodišnjeg Programa poslovanja Javnog preduzeća za Komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2021-2023.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Pravilnika o radu JKP „Komunalac“ Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda odbornička pitanja su postavili Miroslav Čeman i Ondrej Fekete.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 16,00 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика