Izveštaj sa konstitutivne sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 21.08.2020. godine održana je konstitutivna sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine iz prethodnog saziva dr Jana Šuljana.

Sednici su prisustvovali sledeći novoizabrani odbornici Skupštine opštine: Jan Šuljan, Jasna Šproh, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Sljuka Cerovski, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Jarmila Pucovski, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Jarmila Balažova, Miroslav Stupavski, Srđan Simić, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Nebojša Marušić, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.
Osim odbornika Skupštine opštine sednici su prisustvovali i sekretar Skupštine opštine Rastislav Labat, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, direktor JKP „Komunalac“ Duško Ilić, građani i predstavnici medija.
Pre otvaranja sednice dr Jan Šuljan je pozdravio sve prisutne i pozvao najstarijeg novoizabranog odbornika Dragana Krčmara i najmlađeg novoizabranog odbornika Nebojšu Marušića da preuzmu vođenje konstitutivne sednice.
Dragan Krčmar je otvorio konstitutivnu sednicu, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac održanim 21. juna 2020. godine;
2. Imenovanje članova Verifikacionog odbora;
3. a) Razmatranje izveštaja Verifikacionog odbora, te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac;
v) Polaganje zakletve odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac, te njeno potpisivanje;
4. a) Donošenje Rešenja o prestanku funkcije predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Janu Šuljanu iz Bačkog Petrovca;
b) Donošenje Rešenja o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac Ani Huđanovoj iz Gložana;
v) Donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac iz prethodnog saziva;
g) Donošenje Rešenja o prestanku mandata predsednika Opštine Bački Petrovac Srđanu Simiću iz Maglića;
d) Donošenje Rešenja o prestanku mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac Janu Brni iz Bačkog Petrovca;
đ) Donošenje Rešenja o prestanku mandata članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac iz prethodnog saziva;
5. Izbor predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac;
6. Izbor zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac;
7. a) Postavljanje sekretara Skupštine Opštine Bački Petrovac;
b) Donošenje Rešenja o prestanku funkcije sekretara Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislavu Labatu iz Bačkog Petrovca.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, usvojen je Izveštaj o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac održanim 21. juna 2020. godine.
Povodom 2. tačke dnevnog reda imenovani su članovi Verifikacionog odbora.
Povodom 3. tačke dnevnog reda usvojen je izveštaj Verifikacionog odbora i ujedno doneto Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac, nakon čega je usledilo polaganje i potpisivanje zakletve odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneta su rešenja o prestanku funkcije predsednika, zamenika predsednika i odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac iz prethodnog saziva, kao i rešenja o prestanku mandata predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac iz prethodnog saziva.
Povodom 5. tačke dnevnog reda sproveden je postupak izbora predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac, odnosno podnet je predlog kandidata za izbor predsednika Skupštine opštine, utvrđena lista kandidata za izbor predsednika Skupštine opštine, formirana je Komisija za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac koja je sprovela postupak tajnog glasanja i utvrdila da je za predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac izabran dr Jan Jovankovič, nakon čega je doneto Rešenje o izboru predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac i dr Jan Jovankovič je preuzeo vođenje sednice.
Povodom 6. tačke dnevnog reda sproveden je postupak izbora zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac, odnosno podnet je predlog kandidata za izbor zamenika predsednika Skupštine opštine, utvrđena lista kandidata za izbor zamenika predsednika Skupštine opštine, Komisija za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac je sprovela postupak tajnog glasanja i utvrdila da je za zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac izabran dr Jan Šuljan, nakon čega je doneto Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac i dr Jan Šuljan se pridružio vođenju sednice.
Povodom 7. tačke dnevnog reda na predlog predsednika Skupštine opštine doneto je Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine Opštine Bački Petrovac, dipl. pravnika Rastislava Labata, nakon čega je doneto Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Opštine Bački Petrovac iz prethodnog saziva.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaključio sednicu u 13,05 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavljuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика