Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 06.11.2020. godine održana je V sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Jovankovič, Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Jarmila Balažova, Miroslav Stupavski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Nebojša Marušić, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, Želјko Bosančić, Momčilo Gagić i Karolina Chalupka.

Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i poslanik Skupštine AP Vojvodine Jan Brtka, predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Aleksandar Nakić, Ondrej Bovdiš, Saša Pećkovski i Gavra Govorčin, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, pomoćnik predsednice opštine za zaštitu životne sredine, turizam i društvene delatnosti Zoran Bjekić, zamenik predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac Pavel Severinji, direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac Ana Laćarak, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktor JKP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, v.d. direktor Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin Milina Grnjova, radnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen sledeći dopunjen

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa IV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 09.10.2020. godine;

1. Razmatranje Informacije o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za agroekonomsku 2019/2020 godinu;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o postavlјanju opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac;
4. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
5. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
6. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
7. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku dužnosti sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac;
9. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2020/2021. godinu;
10. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
11. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
v) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
12. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za komasaciju zemlјišta u K.O. Kulpin;
14. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu;
15. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2019/2020. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2020/2021. godinu;
16. Razmatranje Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture za 2019. godinu;
17. Razmatranje Informacije o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
18. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen zapisnik sa IV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 09.10.2020. godine.
Povodom 1. tačke dnevnog reda primlјena je k znanju Informacija o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za agroekonomsku 2019/2020 godinu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda donet je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o postavlјanju opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju, te Rešenje o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku dužnosti, te Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju, te Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku dužnosti, te Rešenje o imenovanju sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o imenovanju članova Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac.
Povodom 9. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2020/2021. godinu.
Povodom 10. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora, te Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 11. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju člana, te Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, kao i Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.
Povodom 12. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju člana, te Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.
Povodom 13. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj Komisije za komasaciju zemlјišta u K.O. Kulpin.
Povodom 14. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 15. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2019/2020. godinu, kao i Godišnji plan rada za školsku 2020/2021. godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin.
Povodom 16. tačke dnevnog reda primlјena je k znanju Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture za 2019. godinu.
Povodom 17. tačke dnevnog reda primlјena j k znanju Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 18. tačke dnevnog reda odbornička pitanja su postavili Jan Čani, Miroslav Čeman, Ondej Fekete i Martina Martinko Sabolčki.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 20,25 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize