Izveštaj sa VI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (29.09.2016.)

grb opstine vestiŠesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 29.09.2016. godine, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šuljana.
Sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, i to: Ana Boldocki – Ilić, Jaroslav Danko, Zdeno Divjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Pavel Marčok, Jan Pavlis, Jarmila Pucovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Tatiana Vujačić, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Nataša Červeni, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Srđan Ilijevski, Duško Ilić, Rajko Perić, Nemanja Pojužina.
Odbornica Dragica Pejković je opravdala svoj izostanak, dok razloge svog izostanka nisu javili odbornici Jan Bohuš i Ondrej Fekete.
Sem odbornika VI sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac - Radomir Zotović, Predrag Bojanić, Aleksandar Nakić i Jan Meleg, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh i Srđan Stojanović, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, direktorka PU „Včielka“ Zuzana Pašić, direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Ondrej Bovđiš, kandidat za v.d. direktora JP za komunalne delatnosti „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, v.d direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Janja Urbanček-Fejzulahi, direktor JKP „Komunalac“ Maglić Čedomir Rupar, novinari: Katarina Gažova iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije Radija Novi Sad, Maria Lovreova iz TV Petrovec, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac, Juraj Mučaji, predstavnik Udruženja penzionera Bački Petrovac i građani: Jan Brtka, Petar Dević i Martina Martinko Sabolčki.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 27 odbornika SO-e (u nastavku sednice u rad Skupštine se uključio još 1 odbornik), što je bio dovoljan broj za punovažno odlučivanje.
Nakon toga predsednik Skupštine je prezentirao delimično izmenjen i dopunjen predlog dnevnog reda:
- Usvajanje zapisnika sa V sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana
08.09.2016. godine;

1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac, po osnovu podnete ostavke (Marija Marko);
b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac;
c.) Davanje svečane izjave novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o načinu i uslovima regresiranja boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijski izveštaj JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period 01.01.2016. do 30.06.2016. godine;
4. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Nagrade opštine za 2016. godinu;
5. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
6. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Sportskog priznanja za 2015. godinu;
7. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Saveta za rodnu ravnopravnost;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novih članova Saveta za rodnu ravnopravnost;
8. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Saveta za mlade;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novih članova Saveta za mlade;
9. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novih članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac ;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
d.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
11. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za radnu 2015/2016 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje Godišnjeg plana rada za radnu 2016/2017 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
12. Razmatranje i usvajanje Analize stanja bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
13. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za planove;
14. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
15. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o prestanku funkcije direktora JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac“
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac;
16. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
17. Razmatranje predloga Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, Posl. br. 016-4/302-2016 te donošenje Zaklјučka o ispravci Rešenja SO-e Bački Petrovac donetih na 5. sednici dana 19.07.2016. godine, pod brojevima: br. 011-74/2016-02, 011-76/2016-02 i 011-78/2016-02;
18. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 27 glasova “ZA”.
Zapisnik sa V sednice SO-e Bački Petrovac je usvojen bez primedbi sa 24 glasa “ZA”.
Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Pod 1. tačkom dnevnog reda – pod podtačkom a. - odbornici su bez rasprave sa 28 glasova “ZA” doneli Rešenje o prestanku mandata odbornice Skupštine opštine Bački Petrovac na osnovu podnete pismene ostavke na odbornički mandat (Marija Marko). Pod podtačkom b. - sa 27 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o potvrđivanju odborničkog mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac – Milanku Kolarskom, elektrotehničaru računara iz Kulpina. Pod podtačkom c. – novi odbornik SO-e je dao i potpisao svečanu izjavu.
Nakon kratkog uvodnog obrazlaganja rukovodioca Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušana Govorčina i korekciju predloženog člana 4. stav 2. predložene Odluke, sa 27 glasova „ZA“ doneta je Odluka o načinu i uslovima regresiranja boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu, uz korekciju koja je prezentirana na početku ove tačke dnevnog reda.
Izveštaj o radu i finansijski izveštaj JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period 01.01.2016. do 30.06.2016. godine je kratko obrazložio direktor ovog JP Ondrej Bovđiš. U raspravi nije bilo učesnika i navedeni izveštaji su usvojeni sa 28 glasova „ZA“.
Povodom 4. tačke dnevnog reda a nakon obrazloženja predloga koji je utvrđen od strane Komisije za priznanja Skupštine opštine Bački Petrovac, vođena je duža diskusija u kojoj su učestvovali odbornici Pavel Marčok, Spasoje Prodanov i Tatiana Vujačić. Odbornik Pavel Marčok i odbornica Tatiana Vujačić su podneli amandmane na predlog Komisije za priznanja i to u sledećem smislu: da se Nagrada opštine za 2016. godinu dodeli Amaterskom pozorištu „V H V“ iz Bačkog Petrovca (uz konkretno obrazloženje) odnosno da se ova najviša nagrada Opštine Bački Petrovac dodeli posthumno prof. dr sc. med. Ružici Beljanksi – Čonkić iz Novog Sada (uz konkretno obrazloženje). Nakon glasanja o navedenim amandmanima, odbornici SO-e su za 26 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojili amandman odbornika Pavela Marčoka te sa 28 glasova „ZA“ usvojen je amandman odbornice Tatiane Vujačić.
Što se tiče predloga Komisije za priznanja za dodelu Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu, isti je usvojen bez rasprave većinom glasova odbornika (15 „ZA“, 12 „PROTIV“ i 1 „UZDRŽAN“), tako da je ovo javno priznanje dodeljeno Ani Medveđovoj, prof. muzike i horskoj dirigentkinji iz Bačkog Petrovca.
Sportsko priznanje za 2015. godinu je Rešenjem odbornika SO-e dodeljeno Pavelu Spevaku, sportskom radniku iz Bačkog Petrovca kao pojedincu, dok za ovu godinu Sportsko priznanje nije dodeljeno ni jednoj sportskoj organizaciji.
Pod tačkom 7. – podtačka a. – odbornici SO-e su uz kratku korekciju predloga - obrazloženja datog od strane predsednika SO-e i rasprave doneli Rešenje o razrešenju članova Saveta za rodnu ravnopravnost, a pod podtačkom b. – na mišljenje i predlog Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose Skupštine opštine izabrani sledeći članovi: Ana Leginj iz Bačkog Petrovca – za predsednicu, Vjera Miškovicova, Blaženka Anušjakova, Maria Gašparovska, Rastislav Labat, Jasna Đogo i Katarina Zornjanova.
U vezi tačke 8. podtačka a. – sa 26 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o razrešenju članova Saveta za mlade a u vezi podtačke b. – sa 27 glasova „ZA“ za nove članove ovog Saveta su izabrani: Jasmina Kuštra, Martin Pucovski, Vladimir Fabri, Hana Tancikova, Ivana Ilić – predsednica, Martin Širka i Jasmina Kovačević.
Povodom tačke 9. – podtačka a. – bez uvodnog obrazloženja i rasprave doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac. Uz amandman odbornice Ane Boldocki Ilić (umesto predložene Veroslave Sljuka Cerovski – Jana Stanković Labat) a koji je od strane odbornika usvojen sa 17 glasova „ZA“ i uz izmenu koja je usledila na intervenciju zaposlenih u Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (umesto predložene Biljane Drakulić – Anđelka Savuljić), doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (Zdenka Toman – predsednica, Jana Stanković Labat, Pavel Bovđiš, Anđelka Savuljić i Rastislav Labat).
Obrazloženje u vezi 10. tačke dnevnog reda je dala načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat. Nakon kratke rasprave u kojoj je učestvovao odbornik Pavel Marčok, sa 20 glasova „ZA“ doneta je Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
Povodom tačke 11. – podtačka a. – odbornici su bez dodatnog obrazlaganja i rasprave usvojili Izveštaj o radu za radnu 2015/2016 godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac. Pod podtačkom b. – odbornici su doneli Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada za radnu 2016/2017 godinu ove Predškolske ustanove.
Analiza stanja bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu je usvojena bez dodatnih obrazlaganja i rasprave.
Što se tiče Rešenja o izboru članova Komisije za planove, isto je doneto sa 26 glasova „ZA“, uz raspravu u kojoj je uzeo učešća odbornik Pavel Marčok. Na primedbe iznete od strane imenovanog odbornika odgovor je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić.
Rešenje o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac – Aleksandre Arsenin odbornici SO-e su doneli bez dodatnih obrazlaganja i rasprave, dok je kod donošenja Rešenja o imenovanju v.d. direktora Centra naglašeno, da se isto donosi uslovno, s tim, da se za imenovanu Biljanu Drakulić, pribavi saglasnost nadležnog organa Autonomne Pokrajine Vojvodine koja je tražena, ali nije pristigla do dana održavanja sednice SO-e.
U vezi 15. tačke – podtačka a. i b. – vođena je duža objedinjena rasprava u kojoj su učestvovali odbornici: Spasoje Prodanov, Rajko Perić, Miroslav Čeman, Pavel Marčok i Ana Huđanova. U raspravi su učestvovali i predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić i član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Radomir Zotović. Na kraju rasprave u vezi podtačke a. sa 17 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o prestanku funkcije direktora JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac – Vladimira Turana i Rešenje o imenovanju Ljubomira Kabića, dipl. pravnika iz Novog Sada za v.d. direktora JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac.
Povodom 16. tačke – podtačke a. i b. – bez rasprave je sa 18 glasova „ZA“ doneto Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Daria Adamovića a sa 24 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o imenovanju Jana Pavlisa za v.d. direktora Turističke organizacije.
Nakon kratkog uvodnog obrazlaganja predloga Zaključka i rasprave u kojoj je uzeo učešće odbornik Rajko Perić, odbornici SO-e su doneli Zaklјučak o ispravci Rešenja SO-e Bački Petrovac donetih na 5. sednici dana 19.07.2016. godine, pod brojevima: br. 011-74/2016-02, 011-76/2016-02 i 011-78/2016-02.
Na kraju sednice svoja odbornička pitanja su podneli Miroslav Čeman i Zdeno Đivjak.
Ovim je VI sednica Skupštine opštine Bački Petrova zaključena od strane predsednika Skupštine u 19,40 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика