Izveštaj sa VII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 18.12.2020. godine održana je VII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča. Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Jovankovič, Jan Šulјan, Dragica Pejković, Tatiana Vujačić, Veroslava Slјuka Cerovski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Jan Čanji, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Jarmila Balažova, Rajko Perić, Nebojša Marušić, Želјko Bosančić i Momčilo Gagić.


Sednici nisu prisustvovali sledeći odbornici: Ondrej Fekete, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, Karolina Chalupka i Martina Martinko Sabolčki.
Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odelјenja za budžet i finansije Milena Nišić, direktor JKP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, radnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu.
Predsednik Skupštine opštine je obavestio odbornike o podnetoj ostavci člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Saše Pećkovskog, nakon čega je u ime Skupštine konstatovao prestanak funkcije člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Saše Pećkovskog zbog podnete ostavke i ujedno je doneto Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Zatim je usvojen izmenjen i dopunjen

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa VI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 04.12.2020. godine;
1. Izbor člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
4. Razmatranje Trogodišnjeg programa poslovanja za 2021. 2022. i 2023. godinu Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmenama Odluke o komunalnim delatnostima;
6. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jana Pavlisa iz Bačkog Petrovca, ul. Liptovska br.
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojše Marušića iz Maglića, ul. Maršala Tita br. 63;
7. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen zapisnik sa VI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 04.12.2020. godine.
Povodom 1. tačke dnevnog reda sproveden je postupak izbora člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, odnosno predsednica opštine je predložila kandidata za izbor člana Opštinskog veća, utvrđena je lista kandidata za izbor člana Opštinskog veća, obrazovana Komisija za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac koja je sprovela postupak tajnog glasanja i utvrdila da je za člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac izabrana Jana Zabunov i ujedno je doneto rešenje o izboru člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda donet je Kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneto je Rešenja o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja za 2021. 2022. i 2023. godinu Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o izmenama Odluke o komunalnim delatnostima.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju direktora, kao i Rešenje o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda odbornička pitanja je postavio Miroslav Čeman.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 12,10 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика