Izveštaj sa VIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Dana 29.01.2021. godine održana je VIII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 13,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jan Jovankovič, dr Jan Šulјan, Dragica Pejković, dr Tatiana Vujačić, Veroslava Slјuka Cerovski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Jan Čanji, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Jarmila Balažova, Želјko Bosančić, Momčilo Gagić, Ondrej Fekete, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, Karolina Chalupka, Martina Martinko Sabolčki i Tatiana Nosalј.

Sednici nije prisustvovao odbornik: dr Rajko Perić.
Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, koordinator za romska pitanja Opštine Bački Petrovac Daniela Bogdanović, direktor JKP „Komunalac“ Bački Petrovac Duško Ilić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, v.d. direktorka OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu dr Zdenka Dudić, direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Viera Krstovski, radnici Službe Skupštine Opštine Bački Petrovac i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen dopunjen

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa VII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 18.12.2020. godine;

1. a) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja, te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Tatiani Nosalј, preduzetniku iz Bačkog Petrovca;
b) Polaganje zakletve novoizabranog odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac, te njeno potpisivanje;
2. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Programa rada Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „KOMUNALAC“ Maglić u Javno preduzeće KSP „KOMUNALAC“ Maglić;
4. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu;
5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o boravišnoj taksi i godišnjem iznosu boravišne takse;
6. Razmatranje predloga, te donošenje Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2021-2025.;
7. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i ustanovlјavanja prava službenosti prolaza;
8. a) Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
9. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2019/2020. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2020/2021. godinu.

Najpre je bez primedbi usvojen zapisnik sa VII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 18.12.2020. godine.
Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Tatiani Nosalј, preduzetniku iz Bačkog Petrovca, nakon čega je novoizabrana odbornica položila i potpisala zakletvu odbornika.
Povodom 2. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i donet Program rada Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „KOMUNALAC“ Maglić u Javno preduzeće KSP „KOMUNALAC“ Maglić.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o boravišnoj taksi i godišnjem iznosu boravišne takse.
Povodom 6. tačke dnevnog reda donet je Lokalni akcioni plana za obrazovanje Roma 2021-2025.
Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i ustanovlјavanja prava službenosti prolaza.
Povodom 8. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, kao i Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2019/2020. godinu, kao i Godišnji plan rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2020/2021. godinu.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 14,00 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика