Izveštaj sa X sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 24.03.2021. godine održana je X sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jan Jovankovič, dr Jan Šulјan, Dragica Pejković, dr Tatiana Vujačić, Veroslava Slјuka Cerovski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Jan Čanji, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Jarmila Balažova, Želјko Bosančić, Momčilo Gagić, Ondrej Fekete, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, Karolina Chalupka, Martina Martinko Sabolčki i Tatiana Nosalј.

Sednici nije prisustvovao odbornik: dr Rajko Perić.
Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Srđan Stojanović i Aleksandar Nakić, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić, službenik za poslove iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i bezbednosti i zdravlјa na radu Jan Tordaji, predsednica Mesne zajednice Maglić Marica Stojanović, direktor JKP „Komunalac“ Bački Petrovac Duško Ilić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac Ana Laćarak, direktorka pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu Viera Krstovski, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Anka Seč Pinćir, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu Ana Spevak, radnici Službe Skupštine Opštine Bački Petrovac i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa VIII i IX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, koje su održane 29.01.2021. godine;

1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravlјanja otpadom u Opštini Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Programa unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023;
4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o obustavlјanju postupka odlučivanja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;
5. a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
v) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
g) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
6. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku mandata člana Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izboru člana Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
7. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2020. godinu;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2021. godinu, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na iste;
8. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić za 2020. godinu;
b) Razmatranje Programa rada i Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu , te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na iste;
9. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja sa godišnjim obračunom Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
b) Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na iste;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2020. godinu;
11. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2020. godinu;
b) Razmatranje Plana i programa rada pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
12. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2020. godinu;
b) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na iste;
13. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2020. godinu;
b) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na iste;
14. Odbornička pitanja.

Najpre su bez primedbi usvojeni zapisnici sa VIII i IX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, koje su održane 29.01.2021. godine.
Povodom 1. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o pristupanju izradi lokalnog plana upravlјanja otpadom u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o donošenju Programa unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o obustavlјanju postupka odlučivanja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneta su Rešenje o razrešenju člana i Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora, kao i Rešenje o razrešenju člana i Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneta su Rešenje o prestanku mandata člana i Rešenje o izboru člana Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Gložan za 2020. godinu, te je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2021. godinu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu Mesne zajednice Maglić za 2020. godinu i donetop Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj sa godišnjim obračunom Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 10. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 11. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2020. godinu i doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu.
Povodom 12. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2020. godinu i doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu.
Povodom 13. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2020. godinu i doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu.
Povodom 14. tačke dnevnog reda odbornička pitanja su postavili Miroslav Čeman i Jan Čani.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 17,55 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика