Izveštaj sa XI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 26.05.2021. godine održana je XI sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jan Jovankovič, dr Jan Šulјan, Dragica Pejković, dr Tatiana Vujačić, Veroslava Slјuka Cerovski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Jan Čanji, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Jarmila Balažova, Želјko Bosančić, Momčilo Gagić, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, dr Rajko Perić, Karolina Chalupka, Martina Martinko Sabolčki i Tatiana Nosalј.

Sednici nije prisustvovali odbornici: Ondrej Fekete i Miroslav Stupavski.
Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Ondrej Bovdiš i Gavra Govorčin, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, radnici Službe Skupštine Opštine Bački Petrovac i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa X sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 24.03.2021. godine;
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Gložan;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o poveravanju upravlјanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima;
4. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“;
6. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
7. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku dužnosti člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac;
8. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku dužnosti člana Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata;
9. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2020. godinu;
b) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
10. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa Mesne zajednice Kulpin u 2020. godini;
b) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2021. godinu, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
11. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Maglić, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
12. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja rada i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
b) Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
13. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen zapisnik sa X sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 24.03.2021. godine.
Povodom 1. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Gložan.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o poveravanju upravlјanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneta su Rešenje o prestanku dužnosti i Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda doneta su Rešenje o prestanku dužnosti i Rešenje o imenovanju člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda doneta su Rešenje o prestanku dužnosti i Rešenje o imenovanju člana Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata.
Povodom 9. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu organa i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bački Petrovac za 2020. godinu i doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2021. godinu;
Povodom 10. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu i aktivnostima organa Mesne zajednice Kulpin u 2020. godini i doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2021. godinu.
Povodom 11. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Maglić.
Povodom 12. tačke dnevnog reda odbornička pitanja je postavio Miroslav Čeman.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 17,55 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика