Izveštaj sa XIV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 29.09.2021. godine održana je XIV sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jan Jovankovič, dr Jan Šulјan, dr Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Jarmila Balažova, Miroslav Stupavski, Momčilo Gagić, Karolina Chalupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, dr Rajko Perić, Nemanja Pojužina i Želјko Bosančić.

Sednici nisu prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Ondrej Fekete i Srđan Ilijevski.
Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Aleksandar Nakić, Srđan Stojanović i Ondrej Bovdiš, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, pomoćnik predsednice opštine Zoran Bjekić, direktor JKP „Komunalac“ Bački Petrovac Duško Ilić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, direktorka PU „Včielka“ Bački Petrovac Ana Laćarak, predsednica Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin Ana Koruniak, predsednica Komisije za priznanja Skupštine Opštine Bački Petrovac Katarina Melegova-Melihova, radnici Službe Skupštine Opštine Bački Petrovac i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 08.09.2021. godine;
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2021. – 30.06.2021. godine;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu;
3. Razmatranje Izmenjenog programa poslovanja preduzeća za 2021. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021-2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na iste;
4. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac;
5. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;

6. a) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
b) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
v) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
7. a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prestanku funkcije sekretara Skupštine Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o postavlјanju novog sekretara Skupštine Opštine Bački Petrovac;
8. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen zapisnik sa XIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 08.09.2021. godine.
Povodom 1. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2021. – 30.06.2021. godine.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene trogodišnjeg Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2021-2023.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac, kao i Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, kao i Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, kao i Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Opštine Bački Petrovac, kao i Rešenje o postavlјanju novog sekretara Skupštine Opštine Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda nije postavlјeno ni jedno odborničko pitanje.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 18,05 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика