Izveštaj sa XV sednice SO Bački Petrovac 22.09.2017. god

grb opstine vestiPetnaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 22.09.2017. godine, sa početkom u 10,05 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.

 

 Sednici je prisustvovalo 29 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević,  Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.

 Odbornici Jan Bohuš i Miroslav Čeman razloge svog izostanka nisu javili .

 Sem odbornika XV sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, službenica u Odelјenju za budžet, finansije i poresku administraciju Ana Vrbovska, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Jan Meleg i Milan Anušjak, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh i Srđan Stojanović, v.d. direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, v.d. direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, v.d. direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, direktorka PU „Včielka“ Bački Petrovac Zuzana Pašić, v.d. direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, novinari: Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas lјudu“, Maria Lovreova iz TV Petrovec, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac,  Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i predsednik Matice slovačke u Srbiji Jan Brtka.

 Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 29 odbornika SO-e, što  je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.

U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao predlog dnevnog reda. Isti je glasio:

 • Usvajanje zapisnika sa XIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 20.07.2017. godine;
 1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2017. godine;
 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u Opštini Bački Petrovac;
 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
 1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac a u vezi Odluke Skupštine opštine o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, od 20.07.2017. godine (građevinsko zemlјište, parcela br. 6798/6, zknj. ul. br. 10890 u k.o. Bački Petrovac);
 1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Nagrade opštine za godinu;
 2. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
 1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Sportskog priznanja za 2016. godinu;
 1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac po raspisanom javnom konkursu;
 1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, po raspisanom javnom konkursu;
 1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac, po raspisanom javnom konkursu;
 1. ) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac (Janka Kopčokova – predstavnica roditelјa );

     b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac (Jarmila Jovankovič – predstavnica roditelјa);

 1. ) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac;

b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novih članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac;

 1. ) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Maglić;

b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novih članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Maglić;

 1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima na njima, po odredbama Zakona o javnoj svojini;
 1. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Komisije za priznanja Skupštine opštine Bački Petrovac zbog podnete ostavke (Jan Sabo);

            b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Komisije za priznanja Skupštine opštine Bački Petrovac;

            v.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka zbog podnete ostavke (Jan Sabo – predstavnik Opštine Bački Petrovac);

            g.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka – predstavnika Opštine Bački Petrovac;

 1. Odbornička pitanja.

Nakon toga sprovedeno je glasanje o predloženom dnevnom redu. Dnevni red je utvrđen sa 24 glasa „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.

U nastavku sednice, odbornici su bez primedbi, usvojili zapisnik sa XIV sednice SO-e, koja je održana 20.07.2017. godine.

Pošto je rešeno pitanje forme  dostavlјanja skupštinskog materijala (na CD-u ili u štampanoj formi), koje je postavio odbornik Pavel Marčok, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.

Povodom prve tačke dnevnog reda odbornici su bez uvodnog obrazloženja i rasprave sa 28 glasova „ZA“ usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2017. godine.

Nakon kratkog obrazloženja koje je dato od strane predsednika Opštine Bački Petrovac, otvorena je rasprava u vezi predloga Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu. U raspravi su učestvovali odbornici: Spasoje Prodanov, Pavel Marčok, Dragica Pejković i Veroslava Slјuka-Cerovski. Pojašnjenja povodom postavlјenih pitanja u vezi rebalansa budžeta su dali Srđan Simić, Aleksandar Nakić i Jan Šulјan. Na kraju rasprave sa 29 glasa „ZA“ doneta je Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.

Načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac je dala uvodno obrazloženje u vezi predloga Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu. Usledila je kraća rasprava u kojoj je učestvovao odbornik Pavel Marčok i nakon toga je sa 28 glasova „ZA“ navedena Odluka doneta u datom predlogu.

Uz kratko obrazloženje koje je dato od strane rukovodioca Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove i bez rasprave, doneta je Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.

Obrazloženje predloga Odluke o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u Opštini Bački Petrovac je dao rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove. Pošto rasprave o navedenom predlogu Odluke nije bilo, odbornici su sa 27 glasova „ZA“  su istu doneli.

Bez uvodnog obrazlaganja i rasprave odbornici su doneli Odluku o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti (10 stanova) iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.

Milan Anušjak član Opštinskog veća a ujedno i predsednik Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, dao je kraće obrazloženje u vezi 7. tačke dnevnog reda. U raspravi povodom ovog pitanja je učestvovao odbornik Pavel Marčok. Nakon ove rasprave, sa 28 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac a u vezi Odluke Skupštine opštine o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, od 20.07.2017. godine (građevinsko zemlјište, parcela br. 6798/6, zknj. ul. br. 10890 u k.o. Bački Petrovac), za iznos od 12.288,20 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Pošto nije traženo dopunsko obrazlaganje, vođena je rasprava u vezi predloga Rešenja o dodeli Nagrade opštine za 2017. godinu. U raspravi su učestvovali odbornici Spasoje Prodanov i Pavel Marčok a sekretar SO-e Bački Petrovac je nakon kraće pauze u trajanju od 7 minuta (koja je data radi dobijanja odgovora na pitanje ko su bili kandidati i njihovi predlagači za najviše opštinsko priznanje) dao kratak odgovor u vezi postavlјenog pitanja u raspravi. Na kraju rasprave sa 15 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 3 „UZDRŽANI“, doneto je Rešenje o dodeli Nagrade opštine za 2017. godinu Mihalu Spevaku, pravniku- penzioneru iz Bačkog Petrovca.

Povodom 9. tačke dnevnog reda, bez uvodnog obrazlaganja a uz kratku diskusiju odbornika Pavela Marčoka, sa 29 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o dodeli Posebnog  javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu Vladimiru Valenćiku, kulturnom radniku i likovnom kritičaru iz Bačkog Petrovca.

U nastavku sednice, bez dodatnog obrazlaganja i rasprave sa 24 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o dodeli Sportskog priznanja za 2016. godinu Janu Hrubiku  (Tubi), dugogodišnjem sportskom radniku iz Gložana.

Usledila je pauza u radu Skupštine i to u periodu od 11,25 do 11,52 časova. Rad Skupštine je nastavlјen sa 28 odbornika, pošto je odbornica Ana Leginj opravdano, uz dozvolu predsednika Skupštine, napustila sednicu.

Rešenje o imenovanju Bilјane Drakulić, diplomiranog psihologa iz Maglića za direktorku Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac po raspisanom javnom konkursu, doneto je uz radni zaklјučak, da će odbornici Skupštine biti informisani o dobijenoj saglasnosti na njeno imenovanje od strane nadležnog organa AP Vojvodine, što je utvrđeno u članu 124. stav 8. Zakona o socijalnoj zaštiti RS.

Uvodno obrazloženje povodom predloga Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, po raspisanom javnom konkursu je dao  Milan Anušjak, predsednik Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac. U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda su učestvovali odbornici Boris Brklјač, Pavel Marčok i Spasoje Prodanov. Na kraju rasprave sa 28 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o imenovanju Duška Ilića, dipl. ekonomiste iz Maglića za direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, po raspisanom javnom konkursu.

I povodom trinaeste tačke uvodno obrazloženje je dato od strane Milana Anušjaka, predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac. U dužoj raspravi povodom ove tačke su učestvovali odbornici: Pavel Marčok, Dragica Pejković, Ondrej Fekete i Spasoje Prodanov a odgovore na postavlјena pitanja su dali: Ljubomir Kabić, Aleksandar Nakić, Srđan Simić i Radomir Zotović. Takođe, Ljubomir Kabić je pod ovom tačkom prezentirao kraću video-bim prezentaciju o radu ovog JKP za vreme njegovog mandata kao v.d. direktora. Na kraju rasprave je sa 26 glasa „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ doneto Rešenje o imenovanju Ljubolira Kabića, dipl. pravnika iz Novog Sada za direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac, po raspisanom javnom konkursu.

Pod četrnaestom tačkom dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac (Janka Kopčokova iz Gložana – predstavnica roditelјa ) i  Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac (Jarmila Jovankovič iz Bačkog Petrovca– predstavnica roditelјa).

Bez uvodnog obrazlaganja i rasprave je pod petnaestom tačkom - podatčka a.) doneto Rešenje o razrešenju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac, zbog isteka mandata na koji su izabrani.

Što se tiče podtačke b.) odbornik Pavel Marčok je najpre postavio pitanje zbog čega nije prihvaćen predlog Saveta MZ Bački Petrovac, što se tiče predloženih predsednika, članova i zamenika Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac. Odgovor na ovo pitanje je dat od strane predsednika SO-e Bački Petrovac (da predlog nije u skladu sa članom 23. stav 1. Statuta MZ Bački Petrovac, te da je zbog toga Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose utvrdila predlog Rešenja koji je dostavlјen odbornicima pre same sednice Skupštine). Pošto nije bio zadovolјan sa datim odgovorom, odbornik Pavel Marčok je podneo amandman na predlog Rešenja o imenovanju novih članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac. „ZA“ podneti amandman je glasalo 8 odbornika a „PROTIV“ je bilo 13 odbornika. Na kraju je sa 21 glasom „ZA“ doneto Rešenje o imenovanju novih članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac, u čijem sastavu su: Dragica Pejković - predsednica, Vladislav Gajdobranski – član, Marija Katona – član, Jan Jovankovič – član i Kristina Benka – član.

Pod šesaestom tačkom – podtačka a.) bez rasprave je doneto Rešenje o razrešenju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Maglić.

Povodom podtačke b.) odbornik Boris Brklјač je podneo pismeni amandman a što se tiče kandidata za predsednika Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Maglić. Amandman odbornika je usvojen sa 19 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“, te je na kraju ove podtače doneto Rešenje o imenovanju novih članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Maglić, u čijem sastavu su: Predrag Bojanić – predsednik, Zoran Kajtez – član, Daluibor Santrač – član, Radoslav Bogdanović – član i Dragan Krčmar – član.

U vezi sedamnaeste tačke bez uvodnog obrazlaganja i rasprave usvojen je Izveštaj o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima na njima, po odredbama Zakona o javnoj svojini.

Na osnovu podnete pisane ostavke od dužnosti člana Komisije za priznanja SO-e Bački Petrovac i člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka razrešen je Dr Jan Sabo iz Bačkog Petrovca. Umesto njega, na dužnost člana Komisije za priznanja je izabran novi član – Daniel Spevak iz Bačkog Petrovca a na dužnost člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka  - Jasmina Kuštra iz Kulpina.

Na kraju  sednice, pod tačkom „Odbornička pitanja“, odbornici Kristina Kevenska, Pavel Marčok, Spasoje Prodanov, Gavra Govorči i Ana Leginj (odbornička pitanja imenovane su pročitana od strane predsednika SO-e) postavili su svoja odbornička pitanja. Predsednika SO-e je obećao da će na postavlјena pitanja biti dostavlјeni pisani odgovori.

Ovim je XV sednica SO-e zaklјučena u 13,13 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика