Izveštaj sa XXV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 01.12.2022. godine održana je XXV sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine:  Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Čanji, Ana Stojanović, Darko Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Samuel Valo, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Balažova, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Nemanja Pojužina, Želјko Bosančić i Jan Pavlis.

Odsutni: Miroslav Čeman i Rajko Perić su opravdali svoj izostanak, Miroslav Stupavski i Srđan Ilijevski – nisu opravdali svoj izostanak. 

Sem odbornika XXV sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, pravobranilac Opštine Vladislav Tarnoci, načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Mihal Hatalјa, Ondrej Bovđiš, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, Ondrej Jovankovič, savetnik za poslove iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i bezbednosti i zdravlјa na radu u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, direktorka Centra za socijalni rad Bilјana Drakulić, direktor Turističke organizacije Nebojša Marušić, direktorka PU „Včielka“ Ana Laćarak, i predstavnik OŠ „Jan Amos Komenski“ Ana Koruniakova. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“ i Ana Horvatova iz nedelјnika na slovačkom jeziku „Hlas ľudu“.

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič,  nakon čega je usvojen sledeći 

 

D N E V N I   R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XXIV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 02.11.2022. godine;

 

1. Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja, te donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavlis Janu, profesoru fizičkog vaspitanja iz Bačkog Petrovca;

 

2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2022. – 30.09.2022. godine;

 

3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac;

4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otkupu posebnih delova zgrade  parc.br. 570/1 KO Kulpin;

 

5. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otkupu posebnih delova zgrade parc.br. 570/3 KO Kulpin;

 

6. 

a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Trijaška Marijana iz Bačkog Petrovca;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Hric Marie iz Bačkog Petrovca;

c) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Francisti Denisa iz Bačkog Petrovca;

d) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Lampone doo iz Bačkog Petrovca;

e) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Milinkov Ane iz Kulpina;

f) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Zamfirović Stefana iz Kulpina;

g) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Zamfirović Stefana iz Kulpina;

h) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Hodolič Andreja iz Bačkog Petrovca;

 

7. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Bački Petrovac u cilјu racionalizacije potrošnje električne energije;

 

8. 

a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2021/2022. godinu;

b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2022/2023. godinu i davanje saglasnosti na isti;

 

9. 

a)  Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2021/2022. godinu;

b)  Razmatranje  Godišnjeg plan rada „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2022/2023. godinu;

 

10.  Izbor novog zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac.

 

11. Odbornička pitanja.

 

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXIV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 01.12.2022. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda,  doneta je Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavlis Janu, profesoru fizičkog vaspitanja iz Bačkog Petrovca;

 

Povodom 2. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2022. – 30.09.2022. godine;

Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac Drakulić Bilјane;

Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o otkupu posebnih delova zgrade  parc.br. 570/1 KO Kulpin;

Povodom 5. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o otkupu posebnih delova zgrade  parc.br. 570/3 KO Kulpin;

Povodom 6. tačke dnevnog reda, doneta su Rešenja: 

a) o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Trijaška Marijana iz Bačkog Petrovca;

b) o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Hric Marie iz Bačkog Petrovca;

c) o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Francisti Denisa iz Bačkog Petrovca;

d) o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Lampone doo iz Bačkog Petrovca;

e) o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Milinkov Ane iz Kulpina;

f) o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Zamfirović Stefana iz Kulpina;

g) o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Zamfirović Stefana iz Kulpina;

h) o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Hodolič Andreja iz Bačkog Petrovca;

Povodom 7. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Bački Petrovac u cilјu racionalizacije potrošnje električne energije;

Povodom 8. tačke dnevnog reda, usvojena su:

a) Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2021/2022. godinu;

b) Godišnji plan rada „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2022/2023. godinu;

Povodom 9. tačke dnevnog reda, usvojena su:

a) Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2021/2022. godinu;

b) Godišnji plan rada „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2022/2023. godinu;

Povodom 10. tačke dnevnog reda, izabran je novi zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Krčmar Dragan.

12. tačka dnevnog reda, 

U okviru ove tačke dnevnog reda predsednik SO-e je pozvao odbornike da iznesu svoja odbornička pitanja. 

Pošto niko od odbornika nije zatražio reč a ovom je tačkom je iscrplјen dnevni red XXV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zatvorio sednicu u 18,15 časova.

 

NAPOMENE:

 

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика